Norsk gave til biblioteket i Alexandria

19. mai 2003 overrakte statsråd Valgerd Svarstad Haugland databasen og internett-stedet «Beacon for Freedom of Expression» («varde for ytringsfrihet») til det nye biblioteket i Alexandria. Databasen er den hittil mest omfattende internasjonale database med bibliografisk informasjon om sensur av bøker og aviser, samt litteratur om ytringsfrihet. Databasen er finansiert av Kultur- og kirkedepartementet, og utviklet av det tidligere Norsk Forum for Ytringsfrihet, i et omfattende globalt samarbeid mellom internasjonale institusjoner, regjeringsorganer, menneskerettighets- organisasjoner, nasjonale biblioteker, og forskningsinstitusjoner.

Navnet «Beacon for Freedom of Expression» henspiller på det ruvende fyrtårnet som stod i Alexandria i historisk tid. Hovedformålet med databasen er å bidra til et uttømmende og balansert syn på fenomenet sensur, å se dagens betingelser for ytringsfrihet i et bredere tidsperspektiv, og å kaste lys over det faktum at sensur forekommer i svært ulike samfunn, på tvers av alle kulturelle grenser.

Databasen er et pionérprosjekt hva gjelder struktur og innhold. Den er todelt, og første del inneholder en global, bibliografisk referansekatalog over bøker og aviser sensurert av statlige myndigheter i nåtid og historisk tid, på politisk, religiøst eller moralsk grunnlag. Andre del omfatter litteratur om sensur og ytringsfrihet. Databasen oppdateres fortløpende, og inneholder nå mer enn 55 000 bibliografiske oppføringer. Slik sett representrer Beacon for Freedom of Expression et stadig voksende elektronisk monument til ære for alle de skribenter, bøker og aviser som har blitt sensurert gjennom tidene.

Du finner databasens eget nettsted ved å klikke her !