Det internasjonale forfatterparlamentet skifter navn

Det internasjonale forfatterparlamentet (IPW) skifter navn

I følge en melding i «Der Spiegel», med henvisning til «Frankfurter Allgemeine Zeitung», har Det internasjonale forfatterparlamentet (IPW), hvor aktiviteten ikke har vært spesielt høy, nå oppløst seg selv. Det er som kjent IPW som har det formelle ansvaret for nettverket av fribyer for forfulgte forfattere på internasjonalt nivå.
Alexandra Frénod i IPW svarer på forespørsel at denne meldingen bare er delvis korrekt. IPW oppløser seg selv som forfatterparlament, i og med at organisasjonen aldri har fungert som noe parlament. Den vil nå skifte navn til «Nettverket for fribyer for forfulgte forfattere» («Réseau des villes-asyles pour écrivains poursuivis»), som bedre tilsvarer organisasjonens reelle arbeidsområde. Organisasjonen vil i nær fremtid sende ut en melding om dette.

Så vidt Norsk PEN kan forstå, får denne forandringen ingen betydning for fribynettverket – annet enn et håp om at den internasjonale organisasjonens arbeid kan effektiviseres. Men som Alexandra Frénod også sier, er de fortsatt bare tre (deltids)ansatte i Aubervilliers, slik at effektiviteten antagelig også i fremtiden må besørges på nasjonalt/regionalt/lokalt plan. I så måte berømmer hun det norske nettverket for dets effektivitet, og for at det virkelig fungerer nettopp som et nettverk.
Norsk PEN vil selvfølgelig sørge for at alle interesserte parter hurtigst mulig får alle informasjoner som når oss, og vi står fullstendig til disposisjon for kommentarer, svar på spørsmål og all annen oppfølging innen rammen av våre muligheter.

Oslo, 23. juni 2003