Referat fra Ohrid PEN-konferansen, sept. 2003

REFERAT FRA THE 6TH OHRID PEN CONFERENCE MAKEDONIA, 19.-22. SEPTEMBER 2003

Undertegnede var til stede ved The 6th Ohrid PEN conference i byen Ohrid i Makedonia fra 19. til 22. september 2003. Konferansen besto av to deler: Et seminar med emnet Berlin Wall/Schengen Zone og et møte i komiteen Translation and Linguistic Rights.

Foruten en fyldig representasjon fra Makedonia, var PEN-sentre fra følgende land representert: Bulgaria, Katalonia, Holland, Italia, Norge, Portugal, Serbia, Slovenia og Tyrkia. I tillegg var representanter fra Esperanto-senteret og det kurdiske senteret (med base i Tyskland) representert.

Seminaret Berlin Wall/Schengen Zone tok opp utviklingen i det moderne Europa og  landene på Balkan i forhold til denne utviklingen. De landene som ligger utenfor Schengen-området risikerer å bli enda mer isolert enn tidligere. Det gamle jernteppet er borte, men i stedet støter de mot en mur, som av noen blir sammenliknet med Berlin-muren. Det er en fysisk mur, fordi kunstnere og kulturarbeidere blir hindret i å delta på konferanser og seminarer på grunn av visa-problemer, og de makedonske deltakerne kunne fortelle om de mest opprørende og ydmykende erfaringer med å skaffe seg visum til utlandet. Men det blir også en psykisk mur, fordi man får en følelse av å bli holdt utenfor, av å være en annenrangs europeisk borger.

Det viser seg altså at utviklingen i Europa truer kommunikasjon og kulturutveksling, og til syvende og sist truer de intellektuelles frihet; som en av deltakerne sa: ”there are no administrative zones in literature and culture”.

Selv om Internett kan bøte på en del ved å være et effektivt kommunikasjonsmiddel, kan det ikke erstatte konkrete møter mellom mennesker, der man kan bryne seg på hverandre og nå frem til en bedre gjensidig forståelse.

Alle som har vært med på å arrangere internasjonale møter har støtt på visaproblemer, og de makedonske arrangørene møtte da også stor forståelse hos møtedeltakerne. Det ble vedtatt en resolusjon som ber om at dette problemet løses – en resolusjon Makedonia også ønsker å fremme på PEN-kongressen i Mexico City i høst (Resolusjonen kan fås ved henvendelse til Norsk PENs sekretariat).

Møtet i komiteen for ”Translation & Linguistic Rights” ble ledet av komiteens formann Katica Kulavkova, poet og professor ved Universitetet i Skopje. Komiteens sete er flyttet fra Spania til Makedonia, en flytting som ble godkjent av medlemmene. Det mest interessant punktet på dagsorden var presentasjon av prosjektet ”Diversity”, et nettsted som gir informasjon om komiteens aktiviteter og prosjekter. ”Diversity” skal også være  et ”internettbibliotek”, der forfattere fra de ulike land kan presentere seg for et bredere publikum, ved å legge ut opplysninger om seg selv og biter av eller hele tekster, oversatt til ett eller flere andre språk. Det er meningen at forfattere fra små språkområder skal få sin sjanse, og det er ikke meningen at alt skal gå via engelsk; man kan for eksempel tenke seg en russisk poet, oversatt til svensk og italiensk. Det ble en del diskusjon om det bare skulle være forfattere som var PEN-medlemmer som skule få anledning til å få sine tekster publisert innenfor ”Diversity”-prosjektet, men det gikk flertallet i forsamlingen imot. Det viktigste er å få god kvalitet, både på originaltekster og oversettelser. Dette prosjektet har også sitt sete i Skopje, og blir  administrert av en ung kvinnelig poet ved navn Ana Pejcinova. Det skal velges et internasjonalt redaksjonsråd på 7 personer til ”Diversity”. På møtet ble det bestemt å velge Katica Kulavkova til leder for redaksjonsrådet. Hun fikk fullmakt til å foreslå de andre medlemmene etter en vurdering av språklige og geografiske hensyn.

Kurdisk PEN la frem en resolusjon angående de tyrkiske, iranske og syriske kurdernes rettigheter. Med en mindre endring ble resolusjonen enstemmig vedtatt, og den kommer til å bli presentert på verdenskongressen i Mexico.(Resolusjonen kan fås ved henvendelse til Norsk PENs sekretariat).

Ellers kan jeg tilføye at jeg fikk et svært godt inntrykk av makedonsk PEN –  konferansen var svært velorganisert, og innlederne holdt et høyt nivå. Dessuten er det alltid stimulerende å møte ekte ildsjeler!

Oslo 24.10.03

Bente Christensen