Rettsak mot Ragip Zarakolu og Ytringsfriheten i Tyrkia

Ytringsfriheten i Tyrkia

Av Kjell Olaf Jensen

Jeg kommer akkurat fra Statens Sikkerhetsdomstol i Besiktas, Istanbul. Oppbudet av journalister er enormt: CNN, Wall Street Journal, Associated Press, Le Monde … Det er heller ikke hvem som helst som har stått for retten; Ragip Zarakolu er en av Tyrkias mest kjente forleggere. Nå var han tiltalt for å ha utgitt en bok om militærregimet som styrte landet fra 1980 til 1983. Dessuten var han tiltalt for å ha skrevet boken — fordi forfatteren befinner seg i utlandet, slik at de tyrkiske rettsmyndighetene ikke kan få tak i ham. Den aktuelle lovparagrafen var straffelovens paragraf 312, som gir muligheter til tre års fengsel.

Zarakolu ble frifunnet. Kanskje på grunn av presseoppbudet, kanskje av den offisielle grunnen som ble oppgitt: Det var feil paragraf. Han skulle ha vært tiltalt etter antiterrorlovens paragraf 8, som omhandler separatisme og oppfordring til terror — men denne paragrafen ble fjernet sist vinter, som et ledd i demokratiseringen av Tyrkia.

Men i samme forbindelse kom anklageren til å tenke på at det i mars-april 2003 ble utgitt en artikkel i en tyrkisk avis, som førte til at både avisens redaktør og dens eier ble tiltalt for brudd på nettopp straffelovens paragraf 312. Påtalemyndigheten hadde imidlertid glemt å tiltale artikkelens forfatter: Ragip Zarakolu. I dag var det tydeligvis en god anledning til å minnes slike gamle forglemmelser.

Avisartikkelen hadde tittelen «Det er ikke din sak» og handlet om kurderne i Nord-Irak, hvor lettet de var da amerikanerne nektet de tyrkiske militære å krysse grensen for å «ta seg av» dem. Minst like ille er det at artikkelen var uhøflig — f.eks. bruker Zarakolu formen «du» i stedet for «De», og slikt gjør man ikke ustraffet overfor tyrkiske militære myndigheter.

Straffelovens paragraf 312 handler om «oppfordring til hat på grunnlag av forskjeller når det gjelder samfunnsklasse, rase, religion, sekt eller geografiske regioner». Men hvem kan si om hatoppfordringen i den grammatiske forskjellen mellom «du» og «De» overfor en general er et spørsmål om sekt eller tvertimot om region?

Denne nye saken kommer opp for Statens Sikkerhetsdomstol senere, antagelig over nyttår. Da dagens rettsforhandlinger var over, spurte Zarakolu advokaten sin om han hadde flere saker under oppseiling nå. Ja, svarte advokaten, det er én sak til som kan komme opp.

En tyrkisk forlegger kan med andre ord ikke selv holde oversikt over alle de sakene påtalemyndigheten kan reise mot ham, til det trenger han hjelp fra en god advokat. «Nå skjønner jeg hva trakassering er,» sa prosjektdirektøren i Den internasjonale forleggerforeningen, Alexis Krikorian fra Genève, som også var til stede i retten.

Med denne farten kan det ta en god stund før Tyrkia kan bli medlem av EU. Hver av de flere hundre rettssakene som hvert år blir ført mot ytringsfriheten (og hver eneste av dem er like farseaktig som den ovenstående), er et hardt slag mot Tyrkias søknad om medlemsskap; tyrkiske og internasjonale observatører sørger for at ikke minst EU følger med. Samtidig er den tyrkiske turistindustrien og dermed økonomien brutalt rammet av de tragiske og meningsløse bombeattentatene i Istanbul — i dag er kjempebyen fullstendig rensket for turister.

Ville det ikke være en bedre idé å bekjempe den virkelige terroren, nå da man har fått føle den på kroppen?