Fengslede Forfatteres Dag 2003

FENGSLEDE FORFATTERES DAG
NOVEMBER 2003

Bare hittil i 2003 er mer enn 700 forfattere og journalister blitt fengslet, trakassert og angrepet. Det er gitt straffefrihet i 22 tilfeller av drap siden november 2002.

I Norge kan vi ytre oss om det meste – og vi utsettes ikke for represalier om vi gjør det. Men i altfor mange land – langt flere enn vi har lyst til å tenke på – er det annerledes.

International PEN har etablert Fengslede forfatteres dag den 15. november for å snakke om og fokusere på de forfattere som ikke har en reell ytringsfrihet, og på de farer som disse forfatterne, redaktørene, journalistene og oversetterne utsettes når de gjør jobben sin og bruker sin rett til ytringsfrihet. Dette er en rett de har ifølge De forente nasjoners menneskerettighetserklæring, men det er – som vi vet – ikke like selvfølgelig i alle land.

PEN-medlemmer i 100 land over hele verden setter i disse dager fokus på 13 utvalgte personer i 5 land – disse tretten har vi i Norsk PEN valgt til å representerer alle forfulgte og fengslede skribenter – og vår hensikt og vårt mål er å få oppmerksomhet om den urett som foregår, og å få slutt på all knebling av ytringsfriheten.

Å få slutt på all knebling av ytringsfriheten
Dette er et ambisiøst mål, og noen av kommentarene vi får, er at disse mailene og faksene vi sender er da bare en dråpe i et hav av urettferdighet. Det vet vi godt, men vi gjør det likevel, for vi vet at en og annen gang, så virker det.

En og annen gang får vi tilbakemeldinger fra fangene om at dette brevet, denne faksen, denne e-posten, den var viktig. Den gjorde myndighetene nok en gang oppmerksomme på at verden ikke hadde glemt dem, og de fikk selv vite at de ikke var glemt. Og løslatte fanger forteller oss at det å vite at noen tenkte på dem, det hjalp dem til å holde motet oppe.

I år er det den 23. kampanjen PEN gjennomfører for fengslede forfattere – den første var i 1980, og vi vil fokusere på skribenter som alle er fengslet for mange år, eller som vi vet kommer til å bli idømt lange fengselsstraffer.

De land vi nå ser gjenopptar bruk av lange fengselsstraffer er spesielt Cuba, Marokko, Burma, Syria, Hviterussland, Kina og Vietnam.

De forfattere og skribenter Internasjonal PEN har valgt å fokusere på i år er:

Aung San Suu Kyi, Myanmar (Burma) som sitter i husarrest på ubestemt tid

Professor Yuri Bandazhevsky, Hviterussland, en vitenskapsmann som er idømt fire års fengsel

Ni internetjournalister som har fått lange fengselsstraffer – fra 16 – 26 år – på Cuba

Marwan Osman, en kurdisk lyriker som venter på dom i Syria

Ali Lmrabet, en forfatter som er dømt til tre års fengsel i Marokko.

Burma:
Aung San Suu Kyi er en av de aller mest kjente forkjempere for ytringsfrihet. I størsteparten av de siste 15 år har hun sittet i husarrest, ofte isolert og fra juli 1989 til juli 1995 i fengsel. Fra 2000 til 2002 ble hun fengslet igjen, men frigivelsen i mai 2002 og gjenopptagelse av forhandlinger mellom militærjuntaen og de demokratiske kreftene i oktober 2002, gjorde at folket fattet håp om reelle forandringer.

At Aung San Suu Kyi nå igjen er arrestert er derfor et ekstra hardt tilbakeslag for demokratiet. Hun fikk Nobels fredspris i 1991, og hun har kjempet og kjemper utrettelig for at demokratiet skal gjenopprettes i Burma.

Hviterussland
Yuri Bandazhevsky er kjernefysisker og forfatter. Han har skrevet mange bøker om hva radioaktiv stråling kan få av konsekvenser for mennesker som utsettes for bestråling over lang tid. Han ble arrestert i juli 1999, mistenkt for bestikkelser. Han sitter fremdeles fengslet, og han forventes frigitt først i januar 2006. Arrestasjonen av Bandazhevsky skapte stor forbitrelse i Hviterussland og også i utlandet. Den vanlige oppfatning er at han ble fengslet fordi kritiserte den offentlige helsepolitikk, og spesielt fordi han hevdet at radioaktiviteten i områdene som ble berørt av Chernobyl-katastrofen i 1986, fremdeles er årsaken til mange tilfeller av sykdom og død i disse områdene, og at barn i særdeleshet er utsatte.

Norsk PEN mener at professor Bandazhevsky holdes fengslet fordi han har gjort befolkningen i Hviterussland kjent med resultatet av sin vitenskapelige forskning, og fordi han har kritisert regjeringens ignorering av langtidsvirkningene av Chernobyl-katastrofen og regjeringens manglende oppfølging og hjelpetiltak til befolkningen.

Cuba
På Cuba har ni internet journalister fått dommer på 16 til 26 år. I mars 2003 ble det aksjonert mot såkalte dissidenter, og omtrent 80 menn og kvinner ble arresterte. Av disse var 29 journalister, og ikke mindre enn ni av dem bidro til websiden til Cubanet, en anti-Castro internettavis. Disse ni ble i løpet av en meget kort dag i retten dømt til lange fengselsstraffer på inntil 26 år, og mange av dem soner i fengsler der forholdene er usedvanlig dårlige og strenge. Her har man anvendt de strengeste straffer som kan gis i henhold til kubansk strafferett.

De fengslede er:Víctor Rolando Arroyo (52); Oscar Espinosa Chepe (62; Carmelo Díaz Fernández (66) Normando Hernández (32); José Ubaldo Izquierdo (37); Héctor Maseda Gutiérrez (60; José Gabriel Ramón Castillo (39); Omar Ruiz Hernández (56); Manuel Vázquez Portal (51).

Fengslingen skulle sette en stopper for arbeidet for Cubanet, men anklagene mot dem dreide seg først og fremst om at de hadde konspirert og forhandlet med James Cason, sjefen for SIS (US Special Interests Section) – USAs representant i Havana. James Cason tilbød uavhengige journalister tilgang til internett på SIS-kontoret, og da det er vanskelig å få tilgang til internett på Cuba, aksepterte journalistene tilbudet.

De lange fengselsstraffene vitner om elendige kår for demokratiet på Cuba. Norsk PEN fordømmer sterkt myndighetenes undertrykkelse av ytringsfriheten og arrestasjonen av de ni journalistene.

Syria
Lyrikeren og forfatteren Marwan Osman har sittet fengslet siden 15. desember 2002. Han vil bli anklaget for å ha «påvirket til sekteriske stridigheter», og for å ha «forsøkt å løsrive en del av det syriske territoriet». Marwan Osman er kurder og en ledende skikkelse innen Kurdisk PEN. Han deltok i en fredelig demonstrasjon for den kurdiske befolkningens rettigheter i Syria. Fem dager senere ble han fengslet, og dersom han blir dømt, kan han få en dom på inntil 15 års tvangsarbeid. For tiden sitter han i Adra-fengselet nord for Damascus og vi frykter at han utsettes for tortur. Han kan ikke kontaktes og han er isolert fra de andre fangene.

I samsvar med internasjonale lover og konvensjoner har Syria garantert for ytringsfriheten kår i landet, og fengslingen av Marwan Osman er et brudd disse lover og menneskerettighetserklæringen.

Marokko
Ali Lmrabet, redaktør av ukeavisene Demain Magazine and Douma, ble dømt til fem års fengsel og en bot på 2 300 dollar i mai i år. Han er funnet skyldig i å ha «fornærmet kongen» og for å ha begått «en forbrytelse mot territorial integritet». Begge avisene ble forbudt.

Årsaken til rettssaken mot Lmbaret er artikler og tegneserier publisert i forbindelse med den årlige pengesum som regjeringen i Marokko gir den kongelige familie, og en fotomontasje om slaveriets historie der politiske personer ble gjengitt. I april 2003 ble Lmbaret forhindret i å reise til Paris, og i mai ble han dømt til fem års fengsel. I juni ble dommen redusert til tre års fengsel. Lmbaret sultestreiket i protest mot at de som ønsker å gjenoppta og trykke de to ukeavisene blir forhindret i det, og mot at hans og deres rett til ytringsfrihet er kneblet. Etter sultestreiken er Ali Lmrabet svært svak, og vi frykter at han ikke får den legebehandling han har krav på.

Disse fem tilfellene av modige skribenter som våger så mye for å forsvare ytringsfriheten – i land langt mindre heldig stillet enn vårt land – Burma, Hviterussland, Cuba, Syria og Marokko – er det PEN ønsker å fortelle om i forbindelse med Fengslede Forfatteres dag.

Norsk PEN markerer i år Fengslede Forfatteres Dag 19. november