Ros til Norsk PEN

RESSEMELDING

Norsk PEN roses for bidrag til opprettelsen av Afghansk PEN

På International PENs 69. verdenskongress i Mexico City forrige uke ble et nytt, afghansk PEN-senter tatt opp som medlem.  Under presentasjonen av senteret ble Norsk PENs, og særlig våre medlemmer Elisabeth Eides og Eugene Schoulgins innsats fremhevet av flere talere.  Eide og Schoulgin har, med støtte fra Utenriksdepartementet, vært på to besøk i Afghanistan.  Gjennom sitt arbeid der og sine kontakter med afghanske skribenter og sentrale personer innen organisasjons- og menneskerettighetsmiljøene, har de bidratt både til etableringen av Afghansk PEN og til etableringen av et «Forfatternes Hus» i Kabul, det siste med økonomisk støtte fra Den norske Forfatterforening, Norsk kulturråd og Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening.

Den tsjekkiske skribenten Jiri Grusa ble valgt til International PENs nye president.

Oslo, 4. desember 2003