Aage Storm Borchgrevink

Norsk PEN markerer Fengslede Forfatteres Dag og deler ut årets
Ossietzky-pris mandag 15. november 2004

Mandag 15. november markerer Norsk PEN Fengslede Forfatteres Dag med et arrangement i Nationatheatrets kafé, klokken 11.30.  Internasjonal sekretær og leder for Norsk P.E.N.s Komité for fengslede forfattere, Elisabet W. Middelthon, redegjør for komitéens arbeid og for de fengslede skribentene og forfatterne International P.E.N. fokuserer på i år.

Ossietzky-prisen, Norsk P.E.N.s pris for fremragende innsats for ytringsfriheten, vil bli delt ut av Norsk PENs leder, Kjell Olaf Jensen.  Årets Ossietzky-pris tildeles forfatteren Aage Storm Borchgrevink for usedvanlig og vedvarende innsats for ytringsfriheten. Juryens begrunnelse vil bli utdelt i forbindelse med tildelingen.

PROGRAM

1. Elisabet W. Middelthon redegjør for arbeidet i Norsk P.E.N.s Komité for fengslede forfattere og for de fengslede skribentene og forfatterne International P.E.N. fokuserer på i år.

2. Ossietzky-prisen, Norsk P.E.N.s pris for fremragende innsats for ytringsfriheten, deles ut.  Årets pris går tilAage Storm Borchgrevink.

3.  Forsker Julie Wilhelmsen, NUPI, holder gratulasjonstalen til Aage Storm Borchgrevink.

Velkommen!

Det er anledning til å få kjøpt lunch på stedet. Forhåndspåmelding er ikke nødvendig.
Arrangementet er åpent for Norsk PENs medlemmer, pressen og andre intereserte.  Arrangementet starter presis!
Ytterligere informasjon om arrangementet kan gis av
Norsk P.E.N.s generalsekretær Carl Morten Iversen på telefon  926 88 023 eller 2247 9220