Fengslede Forfatteres Dag 2004

FENGSLEDE FORFATTERES DAG – 15 NOVEMBER 2004

 

«Freedom of speech is a source of power. If used constructively, it is amazing what speech can do. It can fight corruption, free political prisoners, and make oppressive regimes crumble.»

Dette sa Hans Majestet Kronprins Haakon da han erklærte den 70. International Congress of International PEN for åpnet i Tromsø i september i år.

FNs Menneskerettighetserklæring beskytter oss mot vilkårlig fengsling og garanterer oss ytringsfrihet og rett til å komme sammen og diskutere med andre meningsfeller.

I dag sitter 200 forfattere og journalister fengslet over hele verden. Den forbrytelse de har begått er å ha gitt uttrykk for hva de mener, skriftlig eller i tale, eller de er blitt forbundet med personer som tenker annerledes enn makthaverne. Fra januar til juni i år har Fengslede forfatteres komité i Internasjonal PEN registrert mer enn 740 angrep på forfattere og journalister i 99 land; det er alt fra lange fengselsstraffer, vedvarende trakassering og sjikanering, trusler, angrep av forskjellig slag, og aller mest alarmerende, 11 drap.

For å samle og forsterke det arbeid som gjøres av International PEN for kollegaer som forfølges og straffes for sine ytringer, ble det i 1980 bestemt at 15. november skal være den dagen da skribenter over hele verden vil minnes og gjøre verden oppmerksom på overgrep mot våre kollegaer – forfattere, oversettere, forleggere, journalister – alle som angripes for å uttrykke sin mening.

Hvert år siden 1980 har International PEN valgt noen forfattere, vanligvis fem, men noen ganger flere, som viser hva slags angrep forfattere og skribenter utsettes for. I år har vi valgt disse:

Abbas Amin Fakhravar som soner 8 år i fengsel i Iran for å ha kritisert myndighetene i en av sine bøker.

Rakhim Esenov er svartelistet og venter på at rettsaken skal begynne I Turkmenistan, og han nektes å forlate landet for å få nødvendig legebehandling.

Fire internett-aktivister er idømt lange fengselsstraffer I Maldivene, og de er blitt mishandlet i fengselet.

Guy-André Kieffer, en journalist fra Elfenbenkysten, ble meldt savnet i april 2004.

I Mexico ble journalistene Roberto Mora, Francisco J. Ortiz og Francisco Arratia Saldierna myrdet i år.

Sytten andre forfattere og journalister er drept siden 15. november i fjor i tolv land, og disse vil vi også minnes spesielt.

I tillegg vil vi spesielt huske 13 tilfeller der vi tidligere år på Fengslede Forfatteres Dag har satt søkelyset på spesielle personer og spesielle saker, og der vi vet at disse sakene slett ikke er avsluttet, og at vedkommende fortsatt sitter fengslet eller i husarrest, eller venter på å bli stilt for retten.

I Myanmar Burma sitter forfatteren, fredsprisvinneren og menneskerettighetsaktivisten Aung San Suu Kyifortsatt i husarrest på det 16. året, som oftest nektes hun kontakt med omverdenen og sitter helt isolert.

Forfatter og spaltist Taslima Nasrin fra Bangladesh er anklaget for med hensikt og med ondt i sinne å ha skjendet religionen. Hun ble stilt for retten 10. desember 1994 in absentia, og hun er fortsatt i eksil idet rettssaken mot henne trekkes i langdrag og nå går over i sitt 10. år.

Pham Van Thuong fra Vietnam er en buddhistisk munk, forfatter og akademiker som mer eller mindre har sittet i forvaring siden 1978, og han får ikke kommunisere med omverdenen.

Jiang Weiping fra Kina, en journalist og lyriker som soner en dom på seks år for å ha skrevet artikler om korrupsjon innen den nye økonomien i Kina.

Siamak Pourzand fra Iran er en eldre forfatter og filmkritiker som soner en dom på 11 år for å ha undergravet statens sikkerhet ved å ha hatt kontakt med monarkister og kontrarevolusjonære .

Professor Yury Bandazhevsky fra Hviterussland er kjernefysiker, forsker og forfatter av et stort antall artikler om radioaktivt nedfall etter Chernobyl-katastrofen. Han soner nå en dom på fire års fengsel.

På Cuba er sju internett-journalister idømt fra 16 til 26 års fengsel. Disse langtidsdommene ble gitt i løpet av en summerisk rettssak som varte en dag. Journalistene sitter fengselet under svært strenge forhold de strengeste forhold som tillates i det cubanske straffesystemet og fjernt fra sivilisasjonen

Knebling av ytringsfriheten fortsetter ubønnhørlig i store deler av verden, og den 15. november på Fengslede Forfatteres Dag – gir PEN-medlemmer over hele verden uttrykk for solidaritet og støtte til våre kollegaer. Vi protesterer mot den urett som rammer dem, og vi vil at vår protest skal gi gjenklang over hele verden.

Oslo i november 2004
Elisabet W. Middelhton, Leder Fengslede Forfatteres Komité, Norsk PEN