Kommunaldepartementet fatter vedtak om fribyforfattere

PRESSEMELDING  

Kommunaldepartementet fatter vedtak om fribyforfattere

Kommunaldepartementet vedtok i dag (tirsdag 15/2) at tidligere fribyforfattere skal innvilges status som overføringsflyktninger. Vedtaket medfører at det ikke lenger blir Sosialetaten i kommunene som har ansvaret for gjesteforfattere i norske fribyer etter at deres gjesteopphold er avsluttet, men Flyktningeetaten. Som en følge av vedtaket vil tidligere fribyforfattere få dekket sine utgifter til livsopphold av Flyktningeetaten øremerkede statlige midler. I følge Norsk PENs leder, Kjell Olaf Jensen,  vil dette bety en vesentlig lettelse i kommunenes økonomiske situasjon hva fribyordningens konsekvenser angår, og en øket trygghet for de aktuelle forfatterne.