Nytt nettverk for fribyer

Norske og internasjonale fribyer ønsker å etablere et nytt, internasjonalt nettverk

På et møte i Stavanger denne uken ble representanter for norske, europeiske og nordamerikanske fribyer og regionale nettverk enige om å forsøke å etablere et nytt, internasjonalt nettverk for fribyer.

21. og 22. februar 2005 var representanter for norske og internasjonale fribyer samlet i Stavanger for å drøfte etableringen av et nytt, internasjonalt nettverk for fribyer.  Initiativet til møtet ble tatt av Stavanger, Norges første friby for forfulgte forfattere, etter at det tidligere nettverket INCA – International Network for Cities of Asylum – gikk konkurs og nedla virksomheten i fjor høst.

På møtet var det bred enighet om betydningen av et slikt nettverk for lettere å kunne utveksle ideer og informasjon, samt høste erfaringer fra kolleger i andre fribyer.  Møtet har nå bedt representantene for Stavanger kommune om å undersøke muligheten for at nettverket kan ha base på kulturhuset Sølvberget i Stavanger.  Hvis tilbakemeldingene blir positive, har Norsk PEN sagt seg villig til å samarbeide med Sølvberget for å undersøke muligheten for finansiering av prosjektet.