Oslos nye fribyforfatter nektes utreise fra Tyrkia

PRESSEMELDING

Oslos nye fribyforfatter nektes utreise fra Tyrkia

Den iransk-kurdiske lyrikeren Ayaz Khoshyawashan er invitert av norske myndigheter som ny fribyforfatter i Oslo, men nektes nå utreise fra Tyrkia.  Khoshyawashan er blant de ca. 1.200 iranske flyktningene som er kommet til Tyrkia etter et midlertidige opphold i Irak.  Tyrkiske myndigheter mener at disse flyktningene skal returnere til Irak, men i lys av situasjonen der er de gitt midlertidig oppholdstillatelse i Tyrkia.  FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) er i dialog med tyrkiske myndigheter, men de tillater ikke at UNCHR besørger omplassering av disse flyktningene til andre land da de frykter at dette vil føre til en situasjon der stadig flere iranske flyktninger vil bruke Tyrkia som transittland.

UNHCR har nå bedt tyrkiske myndigheter om å vise større grad av fleksibilitet, særlig for de av flyktningene som vil få problemer hvis de returnerer til Irak og de som har helseproblemer som de ikke kan få behandling for i Tyrkia.  De har også bedt om spesialbehandling for de av flyktningene som har fått oppholdstillatelse utenfor Tyrkia, slik tilfellet er med Ayaz Khoshyawashan.

Norsk PEN finner det absurd at en flyktning som er invitert til Oslo som fribyforfatter og på den måten sikret varig opphold i Norge ikke skal få utreisetillatelse fra Tyrkia.  I forbindelse med den tyrkiske statsministerens besøk i Oslo neste uke vil Norsk PEN henstille til norske medier å stille spørsmål til statsminister Erdogan vedrørende denne spesielle saken.  I forkant av hans besøk har Norsk PEN informert UD og den norske ambassadøren i Ankara, samt Oslos ordfører om situasjonen og også bedt om at dette videreformidles til statsminister Erdogan.

Ytterligere informasjon og bakgrunn:
Kjell Olaf Jensen, leder i Norsk PEN – 2219 4551
– 9305 4027
Carl Morten Iversen, generalsekretær – 2247 9220 –
926 88 023