Omar Saada sikret opphold i Norge

Den algeriske forfatteren Omar Saada sikret opphold i Norge

UDI tilkjente 27. juni 2005 den algeriske forfatteren Omar Saada status som flyktning i Norge, etter søknad fra Norsk PEN. Denne løsningen ble valgt fordi ingen av de fem eksisterende fribyene har noen ledig plass før våren 2006. Omar Saada befant seg i en akutt situasjon, og Norsk PEN er ved Kommunaldepartementets vedtak av 16. februar 2005 innrømmet samme rett som FNs Høykommisjonær for flyktninger til å foreslå kvoteflyktninger for norske myndigheter.

International PEN har arbeidet for Omar Saada i henimot tre år, etter at han utga en bok om korrupsjon og maktmisbruk i den algeriske statsadministrasjonen, hvor han selv var ansatt. Han mistet arbeidet straks boken kom ut, og i mai 2005 ble han dømt til tre og et halvt års fengsel, in absentia – i april i år flyktet han nemlig til Libya.

Omar Saada har ektefelle og fem mindreårige barn som er igjen i Algerie; Norsk PEN utreder i skrivende stund når og hvordan disse skal hentes til Norge, og hvor i Norge familien skal oppholde seg. I Stavanger vil både Kulturhuset Sølvberget og Flyktningeetaten ønske dem velkommen; UDI har antydet at det vil være en enda bedre løsning dersom Skien kan fremskynde sin deltagelse i nettverket av fribyer for forfulgte forfattere og således motta Omar Saada som byens første fribyforfatter. Disse spørsmålene vil vi sannsynligvis ikke få svar på før Norsk PENs kontor stenger for sommeren – interesserte kan ta kontakt med Norsk PENs leder Kjell Olaf Jensen direkte, på telefon 22194551 eller e-post k-o-jens@online.no