Bryter UDI norsk lov?

Utlendingsdirektoratet unnlater å ta stilling i Vanunu-saken

I et brev til Norsk PEN datert 8. mai 2006, unnlater Utlendingsdirektoratet (UDI) å ta stilling til Norsk PENS søknad av 24. april 2005 om uttak av den israelske skribenten og atomteknikeren Mordechai Vanunu på kvoten for overføringsflyktninger.  Vanunu var allerede i fjor vinter invitert som ny fribyforfatter av Kristiansand kommune, og har nå stående invitasjon som æresdoktor ved Universitetet i Tromsø.

I brevet sier UDI at de «konstaterer at Vanunu ikke har tillatelse til å forlate Israel» og at de, på denne bakgrunn, «unnlater (derfor) å ta stilling til spørsmålet om uttak av ovennevnte på kvoten.»

Styret i Norsk PEN innstilte allerede i april i fjor Vanunu til den ledige plassen som fribyforfatter i Kristiansand.  De lokale myndighetene i Kristiansand, inklusive fribyadministrasjonen, Kulturkontoret og lederen for kommunens kulturstyre, uttalte den gangen det var aktuelt: ”Vi er udelt positive til å motta Mordechai Vanunu fra Israel som vår kommende fribyforfatter».

Mordechai Vanunu satt 18 år i fengsel for å ha lekket informasjon om Israels atomprogram.  Etter løslatelsen for to år siden har han hatt forbud mot å snakke med utlendinger og han kan ikke bevege seg fritt i Israel.  Myndighetene i Israel nekter ham også utreise.

Norsk PENs leder, Kjell Olaf Jensen, kommenterer UDIs brev på følgende måte:

«UDIs begrunnelse virker merkelig.  Jeg går ut fra at UDI vet at retten til å forlate sitt land er nedfelt i pargraf 12.2 i Den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter, som har lovs kraft i Norge, slik at UDIs vedtak faktisk er i strid med norsk lov.»