Tema for Norsk PENs årsmøte 2007

En orientering om Norsk PENs internasjonale arbeid i Tyrkia (ved Norsk og International PENs styremedlem, forfatteren Eugene Schoulgin), Kina (v/styremedlem Bente Christensen)og Afghanistan (v/styremedlemmer Elisabeth Eide og Asbjørn Øverås), alle med ferske inntrykk.  Det vil bli åpnet for spørsmål og debatt

Denne faglige delen av årsmøtet starter etter at det formelle årsmøtet er gjennomført, ca. kl 19.30 og er åpent for alle interesserte. Sted: Aschehougs Forlag, kantinen, Sehesteds plass, Oslo (vis a vis Det Norske Teater).