Uttalelse om Kadra Yusuf

PRESSEMELDING

Styret i Norsk PEN har i dag fattet vedtak om å offentliggjøre følgende uttalelse:

For en uke siden ble journalisten Kadra Yusuf angrepet på åpen gate.  Norsk PEN vil understreke alle skribenters og samfunnsborgeres rett til å ytre seg kritisk om religiøse spørsmål og samfunnsspørsmål uten å bli trakassert, fysisk eller på annen måte.