KINA-kampanjen – poesistafett

I forbindelse med den internasjonale Kina-kampanjen lanseres nå en «poesi-stafett» i regi av International PEN.  Poesistafetten er en litterær variant av stafetten der den olympiske ild reiser rundt i verden og ender opp i Beijing.  Diktet «Juni» av den fengslede kinesiske poeten Shi Tao skal på en virtuell reise rundt i verden.  Via en egen nettside med et verdenskart der de deltagende sentrene er avmerket, vil man kunne følge diktets «reise» rundt i verden inntil også det ender opp i Beijing i august i år.  Når diktet «ankommer» et av de mange PEN-sentrene som deltar i stafetten, vil det bli lansert på dette senterets/landets språk.  For Norsk PEN innebærer dette oversettelser til  nynorsk og bokmål.