Fellesbrev til utenriksminister Støre

11. juni 2008

Til
Utenriksminister Jonas Gahr Støre
Avdelingsdirektør Tine Mørch Smith

Afghanistan: Ytringsfriheten og Kambakhsh-saken

Foran donormøtet i Paris vil Amnesty Norge, Norsk PEN og Norsk Journalistlag uttrykke sin dype bekymring over ytringsfrihetens stilling i Afghanistan. Sist helg ble journalisten Abdul Samad Rohani, som arbeidet for BBC i Helmand-provinsen, funnet skutt. I fjor måtte flere journalister bøte med livet, og mange, ikke minst kvinnelige reportere, er blitt truet og angrepet. Ingen ansvarlige er hittil stilt for retten. Mediene som så ut til å blomstre etter fem-seks mørke år under Taliban, går nå trangere tider i møte. Tre afghanske journalister sitter fengslet. Den mest kjente blant dem er Sayed Perwez Kambakhsh, som ble arrestert i oktober 2007 og dømt til døden i januar i år. Rettergangen var summarisk uten tilgang til forsvarer. Ankesaken hans ser ut til å være utsatt på ubestemt tid. Sterke krefter i Afghanistan mobiliserer nå støtte til dødsdommen, mens de gruppene og enkeltpersonene som forsvarer ham og ytringsfriheten, blir truet og til dels marginalisert.

Kambakhsh-saken er i ferd med å utvikle seg til å bli en symbolsak for ytringsfrihet i Afghanistan og en gradmåler for styrkeforholdet mellom de som vil innføre sterkere restriksjoner og de som vil forsvare den afghanske grunnlovens paragraf 34 uten for store forbehold. Saken omhandler en enkeltskjebne, men kan også betraktes som et veiskille for den afghanske nasjonen når det gjelder borgerrettigheter. Forhandlingene så langt har allerede vist at gjeldende rettspraksis ligger veldig langt fra normale prosedyrer. Vi er klar over at Afghanistan er i en gjenreisningsperiode og at det vil ta tid å få på plass et velfungerende juridisk system, men frykter at utviklingen nå går i gal retning og at tendensen kan forsterke seg om det ikke blir foretatt en grenseoppgang mot overgrep.

Donormøtet i Paris står for døren. Vi frykter også at uten betydelig press fra det internasjonale samfunnet og donorene, vil de kreftene som ønsker å dømme Kambakhsh vinne terreng. En ytterligere utsettelse av rettergangen og ankesaken kan i sin tur føre til at de får enda mer vind i seilene. Dette vil i sin tur skape en mer utrygg situasjon for andre journalister og skribenter som ennå gjør det de kan for å praktisere og forsvare ytringsfriheten.

Norge og en rekke andre nasjoner er dypt militært involvert i Afghanistan og har betydelig innflytelse gjennom bistand til gjenreisning av det sivile samfunnet. Hvis dommen mot Kambakhsh blir stående, må donornasjonene stille spørsmål om hvilke krefter som nyter godt av denne støtten og hvilke som taper, og dessuten hvor grensene går for militært, politisk og økonomisk engasjement i et land hvis utvikling på det menneskerettslige området går i negativ retning. Vi håper at den norske regjeringen kan bringe disse synspunktene tydelig fram under forhandlingene i Paris og dermed legge press på den afghanske regjeringen for at de skal bidra til en rettferdig løsning på Kambakhsh-saken og stå fast i forsvaret av retten til frie ytringer.

Norsk PEN                Norsk Journalistlag        Amnesty Norge
Anders Heger/s.        Kjetil Haanes/s.            John Peder Egenæs/s.
leder                        nestleder                     generalsekretær