Norsk PEN, Amnesty International Norge og Norsk Journalistlag ber utenriksminister Støre legge press på afghanske myndigheter

PRESSEMELDING

Norsk PEN, Amnesty Norge og Norsk Journalistlag ber utenriksminister Støre legge press på den afghanske regjeringen.

I et felles brev til utenriksminister Jonas Gahr Støre ber i dag de tre organisasjonene om at Norge legger press på afghanske myndigheter for å oppnå en rettferdig løsning for den fengslede, dødsdømte journalisten Sayed Perwez Kambakhsh. Kambakhsh ble arrestert i oktober i fjor og dømt til døden i januar i år for å ha spredt informasjon han lastet ned fra Internett.

I forbindelse med morgendagens giverlandskonferanse for Afghanistan i Paris, ber nå Norsk PEN, Amnesty Norge og Norsk Journalistlag om at utenriksministeren, gjennom forhandlingene i Paris, bidrar til en rettferdig løsning på Kambakhsh-saken gjennom å stå fast på forsvaret av retten til ytringer.

Hele brevet følger som vedlegg til denne pressemeldingen.  LENKE KOMMER

For nærmere og utfyllende informasjon, kontakt:

Norsk PEN v/generalsekretær Carl Morten Iversen – 926 88 023 eller nestleder Elisabeth Eide – 9953 8384
Norsk Journalistlag nestleder Kjetil Haanes – 9020 1234
Amnesty International, Norge v/generalsekretær John Peder Egenæs – 9110 0676