Bryr ikke norske medier seg om varslede innskrenkninger i ytringsfriheten?

På sin sesjon i Geneve vedtok FNs menneskerettsråd (UNHRC) to resolusjoner om religionskritikk. (7/19: «Combating defamation of religions»,  og 7/36: «Mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression»).

Norsk PEN er bekymret over teksten og ordlyden i disse, idet de flytter hovedfokuset fra å beskytte retten til frie ytringer, til å overvåke bruken av frie ytringer.  Dette innebærer at angrep på, kritikk av, eller det som blir oppfattet som kritikk av religion, ikke lenger står under beskyttelse av UNHRC. Tvert imot kan menneskerettighetsrådets oppgave bli å begrense, ikke beskytte ytringsfriheten.  Resulusjonene vektlegger religionenes særegne behov for beskyttelse, og uttrykker i klartekst at utøvelse av ytringsfrihet må underlegges de nødvendige begrensninger «for respect for religions and beliefs».

Denne dramatiske dreiningen i synet på ytringsfriheten er så langt ikke blitt fanget opp av norske medier.  I forbindelse med FNs generalsforsamling ønsker Norsk PEN derfor å initiere en debatt om et av de store stridsspørsmål tilknyttet ytringsfriheten i dagens verden, forholdet mellom «defamation» og retten til kritikk.  Vi inviterer til mini-seminaret

Ytringsfrihet og religionskritikk

på Litteraturhuset (Wergeland, 1. etg.) i Oslo, torsdag 30. oktober kl 10.00 – 12.00

Innledninger ved

Stortingspresident Torbjørn Jagland
Generalsekretær Per Edgar Kokkvold

Debatt
Ordstyrer: Anders Heger