Mohammed Omer

Fengslede Forfatteres Dag og utdeling av Ossietzkyprisen 2009

Fengslede Forfatteres Dag markeres i år på Litteraturhuset (Kverneland), mandag 16. november kl 18.00.  Årets Ossietzkypris, Norsk PENs pris for personer eller institusjoner som har gjort en særlig fremragende innsats for ytringsfriheten, blir tildelt den palestinske journalisten Mohammed Omer.  I tillegg deler Norsk PEN ut sin første ærespris til Kjell Olaf Jensen.  I programmet inngår også en presentasjon av Oslos nye fribyforfatter, kenyanske Philo Ikonya, som vil lese egne tekster.

Program

kl 18.00 – 18.45 Utdeling av Ossietzkyprisen 2009 til Mohammed Omer
Introduksjon av prisvinner og overrekkesle v/Elisabeth Eide
Tale til prisvinner v/Alf van der Hagen
Kort foredrag av Mohammed Omer

kl 18.45 -19.00 Utdeling av Norsk PENs ærespris til Kjell Olaf Jensen
Overrekkelse av Norsk PENs æresspris og en tegning av Finn Graff
Anders Hegers tale til prisvinner leses av Elisabet Middelthon

kl 19.00 – 19.15 Kort pause

kl 19.15 – 20.00 Markering av Fengslede Forfatteres Dag
Orientering om årets markering ved Trine Kleven, leder for Norsk PENs komite for fengslede forfattere
Opplesing v/Oslos fribyforfatter Philo Ikonya (Kenya)

***

Kverneland ligger i 2. etg. til venstre.  Det blir anledninger til å få kjøpt drikkevarer i pausen.

Gratis adgang – ingen påmelding

Ytterligere informasjon: Generalsekretær Carl Morten Iversen, 926 88 023

Oslo 12.11.09.  Ingen sperrefrist.

Mohammed Omer (25) er en palestinsk journalist som har skrevet for Ny Tid og Morgenbladet og arbeidet for Norsk Forlkehjelp i Gaza.  Han skriver også for internasjonale medier og ble i 2007 belønnet med «Martha Gellhorn Prize for Journalism», der det i begrunnelse for tildelingen heter at Omer representerer «de stemmeløses stemme».
Etter å ha mottatt prisen i 2008 ble Omer, da han skulle passere en israelsk-kontrollert grensestasjon på vei til Gaza, ydmyket, kledd naken og mishandlet av israelske soldater.  Han ble sterkt skadet og undergår nå medisinsk behandling i Nederland.  I forkant av pristildelingen i Oslo har Omer vært på en foredragsturne i USA, der han har fortalt om sine erfaringer og situasjonen i Gaza på slike høyprofilerte utdanningsinstitusjoner som Harvard University og Massachusets Institute of Technology.  (Ytterligere informasjon er vedlagt).

Kjell Olaf Jensen (63) er oversetter, kritiker og mangeårig leder for Norsk PEN.  Kjell Olaf Jensen tiltrådte styret i Norsk PEN i en periode da aktiviteten i denne og andre yttringsfrihetsorgansisasjoner var temmelig laber. Gjennom to decenier har han vært et kraftsentrum i arbeidet for det frie ord, både i media, som foredragsholder, i dialog med myndighetene og i samarbeid med andre organisasjoner, nasjonalt som internasjonalt.
Ved siden av sitt virke som norsk PEN-leder, har han vært en sentral aktør og bidragsyter i fornyelsen av verdensorganisasjonen International PEN på 90-tallet og delegat for Norsk PEN på International PENs kongresser gjennom femten år (halvparten av tiden også som nestleder av organisasjonens ‘Writer for Peace Committee’). I tillegg har han innehatt viktige verv i Norsk Oversetterforening og Amnesty International.

Philo Ikonya er forfatter, menneskerettighetsaktivist og leder i Kenyansk PEN.  Hun ble nylig arrestert og senere løslatt for å ha deltatt i en fredelig demonstrasjon om inflasjon.  Philo Ikonya er blitt utsatt for trusler og trakassering og kan ikke lenger bo og arbeide i sitt hjemland.  Hun har nå fått opphold som fribyforfatter i Oslo.