Utkastelsen av Maria Amelie er et alvorlig angrep på ytringsfriheten

Konstituert justisminister Grete Faremo
Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Støtte til den norsk-ossetiske forfatteren Maria Amelie

Forfatteren Maria Amelie, som er blitt tvangsutsendt til Russland av norske myndigheter, ble offentlig synlig i Norge i kraft av sin gjerning som norsk forfatter. Det var takket være hennes bok «Ulovlig norsk», som er blitt vinterens store bestselger i norske bokhandler, at offentlighetens søkelys ble rettet mot Norges politikk i forhold til landets papirløse innbyggere, og det var som forfatter og debattant hun tiltrakk seg offentlig oppmerksomhet – en oppmerksomhet som nå har spredt seg til et uforstående Europa, Russland inkludert.

Ved å nekte Maria Amelie opphold i Norge har myndighetene gjort den offentlige debatten fattigere og fratatt den norske offentligheten muligheten til å lytte til en av vårt samfunns anerkjent mest spennende røster. Vi kan ikke se denne utkastelsen av en norsk forfatter som noe annet enn et alvorlig angrep på ytringsfriheten i Norge, og vi oppfordrer myndighetene på det sterkeste til raskest mulig å legge alt til rette for hennes tilbakekomst.

For styret i Norsk PEN
Anders Heger/s. – styreleder

Styremedlemmer:
Ann-Magrit Austenå
Aage Borchgrevink
Elisabeth Eide
Kjell Olaf Jensen
Trine Kleven
Terje Holtet Larsen
William Nygaard
Kari Vogt
Peter Normann Waage
Asbjørn Øverås

Tilslutning fra følgende medlemmer av Norsk PEN:
Sigurd Allern
Liv Margareth Alver
Audun Bakke
Tove Bakke
Masoud J Begloo
Brit Bildøen
Birgit Bjerck
Astrid Bjønnes
Bjørn Bjørnsen
Kirsti Blom
Tone Bratteli
Tor Åge Bringsværd
Kristin Brudevoll
Hilde Aga Brun
Marit Bødtker
Anne Bøe
Henning Kramer Dahl
Tom Egeland
Øyvind Ellenes
Frank Eriksen
Thomas Hylland Eriksen
Halfdan W. Freihow
Jostein Gaarder
Knut Gaarder
Aase Gjerdrum
Cathrine Grøndahl
Klaus Hagerup
Mariwan Halabjaee
Toril Hanssen
Birgit Hatlehol
Karin Haugane
Bernt Hauge
Ida Helene Heidel
Ragnar Hovland
Easterine Iralu
Carl Morten Iversen
Cornelius Jakhelln
Alf R. Jacobsen
Sigmund Jensen
Erling Kittelsen
Erland Kiøsterud
Ellinor Kolstad
Michael Konupek
Mona Lange
Dag Larsen
Sonja Lid
Ellisiv Lindkvist
Eve-Marie Lund
Liv Lundberg
Terje Lyngstad
Patricia Ann Melsom
Sidsel Mørck
Mette Newth
Tale Næss
Per Kristian Olsen
Audgunn Oltedal
Arne Ruste
Helge Rykkja
Helge Rønning
Torgeir Rebolledo Pedersen
Anne Hege Simonsen
Linda Sivesind
Magne Skjæraasen
Jofrid Karner Smidt
Kari Spjeldnæs
Tone Gleditsch Stabell
Solveig Steien
Thorvald Steen
Bodil Stenseth
Wera Sæther
Thor Sørheim
Knut Ola Ulvestad
Inger Vederhus
Karin Beate Vold
Annaguli Yildam
Torunn Ystaas
Tordis Ørjasæter