Forbud mot «sverting av religioner»

PRESSEMELDING

Forbud mot «sverting av religioner»

Norsk PEN advarer mot at FNs menneskerettsråd på palmefredag (26. mars) kan komme til å vedta en resolusjon mot ”sverting av religioner”.  «Dette er nok et uakseptabelt forsøk på å gi religioner og livssyn et menneskerettighetsvern som er forbeholdt enkeltpersoner og grupper, noe Norsk PEN oppfordrer alle ytringsfrihetsorganisasjoner til å motarbeide», sier Norsk PENs leder, Anders Heger.

Organisasjonen av Islamske stater, OIC, gjør nå et nytt forsøk på å sidestille religioner eller livssyn med den beskyttelse enkeltpersoner eller grupper har gjennom de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene.

Norsk PEN og en rekke andre ytringsfrihetsorganisasjoner advarer mot en slik sammenblanding og utvanning av hva som er kjernen i internasjonale menneskerettigheter, som f. eks. retten til ytringsfrihet og religionsfrihet: Menneskerettighetene er vedtatt for å beskytte det enkelte menneske eller grupper av mennesker og deres rett til frihet fra overgrep, sensur, hat, diskriminering eller intoleranse på bakgrunn av rase, kjønn, legning, religion eller ytringer.

FN spesialrapportører på menneskerettigheter, rasisme, religionsfrihet og ytringsfrihet sier at det er «vanskelig å finne en objektiv definisjon av begrepet ”sverting av religion” (defamation of religion) og at hele konseptet derfor er åpent for misbruk.»

OIC forsøker, med henvisning til en rapport fra FNs Høykommisær for Menneskerettigheter, å knytte «sverting av religioner» opp mot økningen av framprovosert hat og intoleranse mange steder i verden, noe som er fullstendig misvisende iflg. ytringsfrihetsorganisasjonen Article 19 i London.  Det er dessuten verdt å merke seg at FNs spesialrapportør på rasisme oppfordrer til at man nå «skifter fokus fra den sosiologiske oppfatningen av «sverting av religioner» og over mot den juridiske normen der det «ikke skal provoseres fram nasjonalistisk, rasistisk eller religiøst hat.»

Parallellt med de hyppige resolusjonsforslagene arbeider også den såkalte «ad hoc committee on complementary standards» med en tekst som inneholder et lignende «forbud».  Dette er en prosess som startet i kjølvannet av Durbankonferansen om rasisme og som det er liten oppmerksomhet om i mediene.  Komitéen skal møtes igjen i oktober.  Norsk PEN arbeider nå sammen med en rekke internasjonale ytringsfrihetsorganisasjoner, blant annet INDEX on Censorship, Den Internasjonale Forleggerforeningen og International PEN for å få stoppet denne prosessen

Norsk PEN oppfordrer Norges delegasjon i den pågående 13. sesjonen i FNs menneskerettsråd i Geneve til å argumentere og stemme mot forslaget fra OIC.

Oslo 23.03.10