Tunisia februar 2011:

Mange skjeletter i skapene

PRESSEMELDING

“Det er mye som gjenstår i Tunisia.  Riktignok har presidenten flyktet, men alt for mange av hans tidligere sympatisører sitter fortsatt i sentrale stillinger i mediene eller i statsadministrasjonen.  Vi kan derfor ikke stole på den nye regjeringen.”

“Dette er bare noen av de mange utsagnene vi registrerte på en større konferanse i Tunis sist fredag.  Konferansen, som var arrangert av en rekke tidligere forbudte aktører i det sivile samfunn i Tunisia, hadde som målsetting å se nærmere på hvordan opposisjonen og de frivillige organisasjonene kan samarbeide i tiden framover, slik at man kan sikre en ekte, demokratisk utvikling i landet.  Disse organisasjonene var tidligere forbudt av regimet, og bare det å arrangere en slik konferanse i Tunisia for en måned siden var helt utenkelig.  Myndighetene gjorde alt de kunne for å hindre folk og organisasjoner i å møtes.”

Dette sier generalsekretær i Norsk PEN, Carl Morten Iversen, som nettopp er kommet tilbake fra et tredagers opphold i Tunisias hovedstad Tunis.  “Alle bildene av president Ben Ali som møtte deg på flyplassen, på store plakater rundt i Tunis, i kaféer og hotellresepsjoner og daglig på forsiden av regjeringsorganet “La Presse”,  er fjernet”, sier Iversen.  “Dette betyr ikke at demokratiet er sikret.  Riktignok har presidenten flyktet, men det sitter alt for mange av hans tidligere støttespillere i sentrale posisjoner i overgangsregjeringen, i statsadministrasjonen og i mediene.  Man har i dag ingen sikkerhet eller garanti for at et demokratisk styre vil kunne bli resultatet av den prosessen som nå pågår.”

Det sivile samfunn og den politiske opposisjonen i Tunisia er nå inne i en kritisk fase.  “Nesten alle de vi snakket med innså at Tunisia nå har en sjanse til å etablere et fungerende demokrati, men det haster.  Det er mange aktører og mange skjeletter i skapene.  Journalister i “La Presse” som har bedrevet omfattende svertekampanjer mot ytringsfrihets- og menneskerettighetsaktivister, framstiller nå seg selv som revolusjonens helter og angriper den flyktede presidenten som de tidligere støttet.  Det er neppe troverdig,” sier Iversen, som har bidratt i overvåkningen av Tunisia gjennom Tunisian Monitoring group (TMG) siden 2004 og besøkt landet seks ganger siden 2005.

“Det er viktig at man ikke glemmer Tunisia nå som hele verdenspressens oppmerksomhet er rettet mot Egypt.  Våre kolleger i Tunisia trenger fortsatt internasjonal hjelp og støtte, bl.a. til å etablere frie og uavhengige medieinstitusjoner, inklusive et uavhengig medieråd.  Medlemsorganisasjonene i TMG arbeider nå med å bidra til at dette arbeidet blir finansiert og kommer i gang så snart som mulig”, legger han til.

Bakgrunn
Tunisian Monitoring Group (TMG) er en gruppe organisasjoner som alle er medlem av ytringsfrihetsnettverket IFEX.  Gruppens mandat var å overvåke situasjonen for ytrings- og pressefrihet i Tunisia i tiden fram mot, og seks måneder etter FN-konferansen World Summit on the Information Society (WSIS) som fant sted i Tunis i november 2005.  Da mandatperioden var over våren 2006 uten at man hadde sett vesentlige positive endringer i regimets politikk, besluttet gruppen å fortsette arbeidet.  TMG har publisert fem omfattende rapporter.  Disse, samt utfyllende informasjon om TMGs arbeid og medlemmer er tilgjengelig på IFEX – Tunisia.  TMG har nå EU-midler som finansierer tre pågående prosjekter i Tunisia: 1. Rettstatens uavhengighet, 2. Forsamlingsfrihet og 3. Ytringsfrihet.

7. februar 2011

For nærmere informasjon:
Carl Morten Iversen 926 88 023