Tunisia:

«Vår» mann blir leder av et nytt uavhengig medieråd

Kamel Labidi leder nytt, tunisisk medieråd

Den tunisiske journalisten Kamel  Labidi, som i en årrekke har arbeidet som rådgiver for Tunisian Monitoring Group (TMG), ble sist lørdag utnevnt til leder for et nyopprettet medieråd, the National Council to Reform Information and Communication, i Tunisia.

Rådet skal, i løpet av de neste månedene, intervjue  både journalister og akademikere, samt  en rekke organisasjoner – inklusive fagforeninger – for å få en oversikt over hva som til nå har forhindret en fri meningsutveksling i Tunisia, og så foreslå tiltak for å bringe tunisisk presse på nivå med internasjonal presse hva angår ytrings- og pressefrihet.

Labidi stillte to klare betingelser for å akseptere oppdraget:  At rådet skulle være uavhengig av myndighetene og bidra med selvstendige og uavhengige avgjørelser, og at rådets konklusjoner og anbefalinger skal offentliggjøres i tunisiske medier parallellt med at de også overleveres regjeringen før endelig vedtak i det nye parlamentet.  Rådets arbeid er foreløpig tidsbegrenset til 6 måneder.

Labidi, født i 1949, har en master i journalistikk og en i engelskspråklig litteratur fra et tunisisk universitet .  Han var medlem av redaksjonen i “Tunis Afrique Presse” (TAP) fra 1975, men ble “permittert” i tre år (1978-81) fordi han nektet å delta i den offisielle mediekampanjen rettet mot den tunisiske fagbevegelsen.  Han ble så sparket fra jobben i TAP og fratatt retten til å praktisere journalistikk og å være korrespondent for den franske avisen “La Croix” og pressebyrået UPI.  Labidi var så direktør for tunisisk Amnesty før han ble tvunget i eksil i 1996.  Etter det har han levd i eksil i Egypt og USA, vært rådgiver for Committee to Protect Journalists (CPJ) og bidragsyter til en rekke internajonale medier.