Gir opp å forby religionskritikk

FNs Menneskerettighetsråd har med sitt vedtak fra 21. mars satt en endelig stopper for de langvarige forsøkene på å få rådet til å hindre religionskritiske ytringer.  Rådets siste, enstemmige forslag til en resolusjon om religiøs toleranse er en klar bekreftelse på hvor sterkt retten til frie ytringer og fri religionsutøvelse er knyttet sammen.

Norsk Pens leder Anders Heger, uttrykker stor tilfredshet med vedtaket. «Dette kan tas som et signal på at den internasjonale utviklingen i ytringsfrihetsspørsmål på mange områder går i riktig retning,» uttaler han. «Vi har drevet aktivt arbeid mot disse vedtakene i mange år, i samarbeid med et bredt spekter av internasjonale yttring- og menneskeretts-organisasjoner.»

«Vi er meget fornøyd med at “Organization of the Islamic Conference” (OIC) nå ser vårt poeng når vi, i det nødvendige arbeidet med å bygge respekt blant verdens religiøse tradisjoner,  hevder at kriminalisering av religionskritikk – hvor “støtende” denne kritikken enn måtte være – er feil vei å gå”, sier presidenten i PEN American Center, Kwame Anthony Appiah, og legger til at “dette er spesielt viktig fordi all oppfordring til vold, også på grunnlag av tro, allerede er untatt fra beskyttelsen av ytringsfrihet i internasjonale lover.”

Norsk og Amerikansk PEN har samarbeidet om denne saken i lengre tid og var initiativtagere til seminaret om “religious defamation” i FN-bygningen i Geneve i september i fjor, et seminar som også fikk mye oppmerksomhet blant FN-byråkrater.

Bakgrunn
Siden 1997 har en gruppe land, ledet av OIC, en sammenslutning av 57 muslimske land, lagt fram en serie resolusjoner i den hensikt å forby all religionskritikk og forlangt at FNs medlemsstater må forby blasfemi og andre nedsettende ytringer om religioner.  PEN og andre menneskerettighetsorganisasjoner har lobbet mot disse forslagene og har hevdet at de vil kunne bidra til vesentlig  svekkelse av internasjonale og nasjonale bestemmelser som er avgjørende for beskyttelse av ytringsfriheten.  I sine innspill til FNs MR-råd og på det nevnte seminaret i Geneve, har PEN vist til flere tilfeller der myndigheter har benyttet lover som forbyr religionskritikk til å fengsle forfattere eller hindre “upopulære” ytringer, og vi har vist til at lover mot blasfemi ikke har bidratt til målet om å stoppe religiøs intoleranse.

I stedet for å legge fram nok en ny resolusjon under MR-rådets pågående sesjon i Geneve, har OIC lagt fram en resolusjon der hovedfokus er å få slutt på diskriminering basert på trosretning.  Resolusjonen, som ble enstemmig vedtatt 24. mars, har fjernet alle henvisninger til “beskyttelse av religioner” og flyttet fokus til “beskyttelse av individer”, noe PEN lenge har hevdet er den rette tilnærmingen, både prinsippielt og juridisk.  Rettigheter er for individer, ikke for institusjoner.  Religioner utgjør en serie med institusjonaliserte idéer, ofte knyttet til stater, og kan derfor ikke unntas fra kritiske spørsmål.  På PEN-seminaret og i innspillte intervjuer presentert på seminaret, pekte flere ledende skribenter på det Nobelprisvinner Wole Soyinka kaller “religionenes mange motstridende krav.”  “Fordi vi har så mange religioner i verden, men bare  en menneskehet, må denne menneskeheten og dens fundamentale, humanitære krav, ha prioritet”, sier Soyinka.