«Arven etter Sataniske Vers» ble lansert 28. april

I februar 1989 ble det utstedt en fatwa, en dødsdom, mot forfatteren av boken Sataniske vers. Både i Norge og internasjonalt vekket dette et stort engasjement til forsvar for forfatteren Salman Rushdie. Også i dag ser vi hvordan religiøse symboler og følelser brytes mot ytringsfrihetens prinsipper, som i karikaturstriden, i politisk spill på religiøs fanatisme og i ytterste konsekvens fra religiøst begrunnet terrorisme. 20 år etter anklagene mot Rushdie for blasfemi, diskuteres et mulig forbud mot sverting av religion i FN. For to år siden måtte den norske regjeringen snu i sitt forsøk på å gjenopplive blasfemiloven. Denne boken vil ta for seg hendelser, motiver og aktører der religiøse symboler og følelser har vært brukt i kampen om politisk makt.

Journalist og forfatter Ann-Magrit Austenå mener det trengs en prinsipielt begrunnet religionspolitikk. Hva skal reguleres av staten og hva er privat i spørsmål som gjelder likebehandling av tro og livssyn, ytringsfrihet, likestilling og religionskritikk?  Austenå presenterte selv boken og dens konklusjoner på lanseringen på Litteraturhuset, torsdag 28. april kl 1900.  Et panel med bl. a. John Olav Egeland, Shoaib Sultan og Njål Høstmælingen kommenterte Austenås innledning.

Les referat fra lanseringen på denne lenken.

Les anmeldelser av boken i

Dagsavisen
Morgenbladet
Dagbladet
Vårt Land