PEN Internationals kongress bekymret for ytringsfriheten i en rekke land, offentliggjør nå 19 resolusjonstekster

Under PEN Internationals kongress i Beograd 12. – 18. september i år ble det vedtatt en rekke resolusjoner som berører mangel på ytringsfrihet og tilliggende problemstillinger i en rekke land.  De fleste av disse resolusjonene hadde utgangspunkt i Komitéen for Fengslede Forfattere der PEN sentere med slike komitéer tar initiativ til resolusjoner, sørger for støtte fra andre sentere og møtes på konngressen for å finslipe teksten som så blir sendt til behandling hos delegatene.

De fleste av disse resolusjonstekstene går på et for mange velkjent FN-språk. PEN International  diskuterer imidlertid stadig muligheten for at man  – som en litterær organisasjon – kan uttrykke seg mer litterært og mindre byråkratisk i disse tekstene som distribueres til myndigheter, ambassader og medier over hele verden.  I så måte er teksten om Mexico, som forteller en lang historie om stadig grovere overgrep,  et godt eksempel.

Samtlige resolusjonstekster er tilgjengelige på denne lenken.