Rørt Ossietzkyprisvinner dedikerte prisen til journalisten Ahmed Zeidabadi

På Fengslede Forfatteres Dag 2011 ble årets Ossietzkypris for «fremragende innsats for ytringsfriheten» tildelt den iranske advokaten Mohammad Mostafaei.  En rørt prismottager valgte å dedikere prisen til den iranske journalisten Ahmed Zeidabadi.

En videofilmet, redigert versjon av arrangementet ligger på YouTube og her vil du også få høre hvorfor Mostafaei dedikerte prisen til nettopp Zeidabadi.

En stor takk til Ramin Golbang som filmet og redigerte opptakene.

Opptaket er i to deler og du finner det på disse lenkene:

Ossietzkyprisen del 1
Ossietzkyprisen del 2