Hviterussisk PEN beklager bortvisning av dansk-norsk PEN-delegasjon

Til

Generalsekretær i Norsk PEN Carl Morten Iversen
Styremedlem i Norsk PEN William Nygaard
Forlegger Trygve Åslund
Styremedlem i Dansk PEN

Ærede venner

Motta mine unnskyldninger for den svinaktige oppførselen som det sittende hviterussiske regimet har tillatt seg å utvise overfor dere.  Ved å ha tatt imot penger for visum for så straks etterpå å nekte dere innreise i landet, deretter holdt dere igjen på flyplassen uten mat og vann og så sparket dere ut av landet som om dere var forbrytere, har regimet nok en gang og for en hel verden,  vist sin brutalitet og mangel på respekt både for egne borgere og deres gjester.  Ja – i det hele tatt en mangel på respekt for menneskerettigheter.  Dette er samtidig en demonstrasjon av regimets innstilling til kultur i ordets bredeste betydning.

Sammen med mine unnskyldninger vil jeg gjerne rette en takk for alt det dere gjør for å hjelpe den hviterussiske kultur og litteratur til å stå imot og overleve i denne for oss meget vanskelige tid.  Vi merker deres solidaritet og deres støtte, og dette gir oss styrke og gjør det mulig for oss å se med større håp på fremtiden.  Selv i denne stund, når det kan virke som om framtiden ikke har noen lyspunkter.  Historisk sett er Hviterussland et europeisk land og vil fortsatt være det, uansett hvilke anstrengelser regimet gjør seg for å forandre landet etter sitt eget forgodtbefinnende.  Jeg tror at med deres hjelp og med støtte fra alle européere, vil  Hviterussland komme tilbake til Europa.  La meg, nok en gang, unskylde og takke dere.

Minsk, 6. desember 2011


Æresmedlem i Hviterussisk PEN og tidligere presidentkandidat