På FN’s morsmålsdag 21 februar, lanserte Norsk PEN Maktabaa.com

Maktabaa.com er en oversikt over de aller fleste afrikanske språk som finnes i alle afrikanske land, samt afrikanske forfattere og deres verker. Maktaba betyr bibliotek på kiswahili, arabisk og urdu.

Nettstedet har som mål å vise hvordan lokalt språkbruk utvikler seg i Afrika blant forfattere og lesere. Men sidene vil også føre til debatt om ytringsfrihet og på denne måten overvåke utviklingen på menneskerettighetsområdet i Afrika.  Maktaba ser på hvert land i et historisk perspektiv og registrerer hvilke bøker og personer som har vært sensurert og hvorfor.

Filosofi
Mange tror at IT-revolusjonen etter hvert vil påvirke de fleste språk på en måte vi aldri tidligere har opplevd. Hva vil dette bety for språk som ikke har vært en økonomisk kraft i sitt eget land og i verden?  Er språket den fremste ressurs et land har? Vil noen språk fortsette å dø, eller vil IT-revolusjonen redde dem?

Det er viktig at vi er proaktive når vi ser hvordan moderne teknologi kan påvirke språk. Afrika blir ofte hyllet som «alle språk´s hjem», og må ikke sakke etter. Afrikas kunstnere må få anledning til å utforme sine egne «masker» med det morsmålet hver enkelt er utstyrt med, dersom de ønsker det.

Maktaba er basert på idéer Philo Ikonya, forfatter og menneskerettighetsforkjemper, har delt med Norsk PEN, og Utenriksdepartementet støttet prosjektet som nå fortsetter å vokse.

Vi håper på en rik dialog om afrikanske språk og presentasjon av bøker, blogger og andre former for kommunikasjon som afrikanere benytter når de snakker sine morsmål. Sidene er foreløpig i startfasen. De vil etter hvert også omfatte videoer og intervjuer med forfattere, nye arbeider og debatter med språkeksperter.

Oslo, 21. februar 2012

Ytterligere informasjon: Philo Ikonya – philo7626@gmail.com, 905 04 723.