Nå kan du se opptak fra Hviterusslandkonferansen på nett

Aksjon Hviterussland

Litteraturhuset, Oslo
Torsdag 22 mars 2012, 08.30 – 16.00

Del 1
William Nygaards åpningstale
Generalsekretær i Europarådet,Thorbjørn Jagland – keynote speech
Fire stemmer fra Hviterussland:
Adam Globus

Tatsiana Reviaka
Natallia Radzina
Yuri Zisser
Andres Herkel
, Europarådet – internasjonale utfordringer

Del 2
Per Dalgård – ordstyrer
Statssekretær Torgeir Larsen – regjeringens perspektiv
Andrej Kim – blogger og aktivist
Peter S. Gitmark (H) – stortinget og opposisjonen
Spørsmål fra salen
Anna Gerasimova, direktør for MR-huset i eksil i Vilnius – MR-perspektivet
Stortingsrepresentant Morten Høglund (Frp), nestleder for den norske OSSE-delegasjonen – fra et OSSE-perspektiv

Del 3
Ales Mihalevich, uavhengig presidentkadidat i 2010 – introduksjon til penaeldebatten
Veien videre – en paneldebatt
Generalsekretær Bjørn Engesland, Helsingforskomiteen – oppsummering og takk