En hilsen til vårt æresmedlem, Ales Bialiatski, på hans 50-årsdag

Se artikkelen fra Human Rights House Foundation, Helsingforskomiteen og Norsk PEN på denne lenken

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1002/subcat1019/thread255237/#post_255237