PEN fordømmer angrepet på på Malala Yousufzai

Angrepet på Malala Yousufzai, en særdeles modig 14-årig skolejente i Mingora, Pakistan, har med god grunn vakt bestyrtelse over store deler av verden. TTP – Pakistansk Taliban, har tatt ansvaret for mordforsøket på henne og to andre elever, og sier de vil prøve igjen. Malalas kamp gjaldt noe så elementært som rett til utdanning for jenter. Å snakke åpent og fritt om dette i sårbare områder av Pakistan er forbundet med stor risiko. Terrorgrupper og andre ekstremister har trakassert, angrepet og truet menneskerettsaktivister over lang tid, både i Afghanistan og Pakistan.

Norsk PEN vil uttrykke sin varme støtte til kampen Malala Yousufzai fører for en rettighet vi i Norge lenge har tatt for gitt og sin avsky mot de kreftene som prøver å kneble modige stemmer som hennes. Kommentatorer i Pakistan har uttrykt forventninger om at dette mordforsøket skal føre til et veiskille i Pakistan. Vi deler dette håpet. Det feige angrepet må føre til fornyet innsats mot terror og trusler, til styrket forsvar for ytringsfrihet og kvinners rettigheter, slik at jenter som Malala i framtiden kan utdanne seg uten å sette seg i livsfare, i Pakistan og i andre land hvor de i dag er truet.
Kabul, Afghanistan 18. oktober 2012

Elisabeth Eide
nestleder, Norsk PEN

Les også en uttalelse fra PEN Internationals kvinnekomité på denne lenken.