2012:

Et dårlig år for ytringsfriheten – et blodig år for journalister

Flere globale organisasjoner for medier og journalistikk offentliggjør i disse dager foreløpige oversikter og tall for skrekkåret 2012.

Den Internasjonale Journalistføderasjonen(IFJ – International federation of Journalists) melder om 121 journalistdrap og sier at det høye tallet blant annet skyldes at både FN og flere aktuelle land har feilet fullstendig når det gjelder å gjennomføre sine internasjonale forpliktelser til beskyttelse av journalister.  Ytterligere informasjon og oversikt over drepte journalister finner du på denne lenken.

Det Internasjonale Presseinstitutet (IPI – Internationa Press Institute) i Wien opererer med 132 drepte journalister i 2012 og sier dette er det høyeste tallet som er registrert siden 1997.  I tillegg til pågående kriger og konflikter, peker IPI også på tiltagende vold og undertrykkende presselovgivning i flere land.  En full rapport fra IPI kan leses på denne lenken.

Organisasjonen Electronic Frontier Foundation peker på elektronisk overvåking som et stadig økende problem.  Over hele verden krever land etter land innsyn i privat, elektronisk kommunikasjon, ofte på svært tynnt, juridisk grunnlag.  2012 viste tydelige tegn på en tiltagende internasjonal overvåking av internet, mobiltelefoner og annen type elektronisk informasjon.  Les mer på denne lenken.

Grunnen til at tallene varierer fra organisasjon til organisasjon er det opereres med ulike tolkninger av hvem som er journalister.  Enkelte organisasjoner inkluderer eksempelvis ikke bloggere og fotojournalister i statistikken.