Pinar Selek:

Livstidsdom etter tre frifinnelser

Se redegjørelse for siste utvikling i saken:
http://www.pen-international.org/newsitems/turkey-pen-international-protests-life-sentence-against-sociologist-pinar-selek/

Se Kjell Olaf Jensens gjennomgang av saken.