Dette mener PEN om forfølgelsen av varsleren Edward Snowden

Gjennom medieoppslag den siste tiden er det fremkommet at amerikanske sikkerhetsmyndigheter har kunnet avlese alt som er skrevet, sagt og gjort av ikke-amerikanske borgere igjennom amerikanske tjenester som Facebook, Google, Skype med mer.

Varsleren Edward Snowden har vist et sjeldent mot og prinsippfasthet ved å avsløre denne virksomheten.   Som takk for at han har varslet omverdenen om dette alvorlige overgrepet, er han nå ettersøkt av amerikanske myndigheter.

Norsk PEN tar generelt avstand fra forfølgelse av varslere.  En viktig del av ytringsfriheten er nettopp friheten til å kunne si ifra om overgrep, særlig når slike utføres av myndighetspersoner eller institusjoner.  Det som gjør denne saken spesielt grov er at amerikanske myndigheter, uten noen rimelig forklaring eller begrunnelse, krenker privatsfæren til borgere i et annet land gjennom direkte overvåking og sensur av nettbaserte meningsutvekslinger.

Norsk PEN mener denne overvåkningen må stanses umiddelbart og ber norske myndigheter rette en skarp henvendelse til den eller de som er ansvarlige for dette overgrepet i USA.

13. juni 2013

William Nygaard
leder, Norsk PEN