TYRKIA: Norsk PEN ber kongen utsette statsbesøket

PRESSEMELDING

Oslo, 26. september 2013

Statsbesøket i Tyrkia:
Norsk PEN ber kongen utsette det planlagte besøket

Ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN har fulgt tyrkisk ytringsfrihetspolitikk nøye i mer enn tjue år. Det er dokumentert at landet leder an i brudd på menneskerettigheter ved sine mange arrestasjoner og overgrep mot journalister, forfattere og kritikere av dagens regjering og dens politikk. Demonstrasjonene i Gezi-parken og på Taksimplassen i sommer er kun et av mange uttrykk for den frykt som store deler av befolkningen preges av.

Med denne kritikkverdige situasjonen som bakteppe ber Norsk PEN nå kongehuset om å utsette det planlagte statsbesøket i Tyrkia i november i år.  «Vi tror det blir vanskelig for et kongelig statsbesøk sammen med næringslivet å ta opp den foruroligende situasjonen for ytringsfriheten og det massive sensurtrykket (som de senere år har inntatt nye høyder) med vertskapet på en konstruktiv og klar måte. Tyrkia befinner seg i dag på bunnen av skalaen når det gjelder denne vitale rettigheten, i selskap med nasjoner intet demokrati bør la seg sammenlikne med. Det er grunn til å tro at nettopp symbolverdien ved et kongelig besøk vil kunne misbrukes politisk i utakt med norske demokratiske verdier,» heter det blant annet i et åpent brev til kongehuset som ble overlevert i går.

Norsk PEN «advarer mot de konsekvensene besøket kan få i form av styrket legitimitet for regimet og en tilsvarende svekket situasjon for alle som kjemper for ytringsfrihet og fengslede skribenter», og ber kongehuset utsette besøket på ubestemt tid.

Brevet er signert Norsk PENs leder William Nygaard og nestleder Elisabeth Eide på vegne av styret i Norsk PEN og følger denne pressemeldingen:
Oslo, 25. september 2013

Deres Majesteter
Kong Harald
Dronning Sonja

Det kongelige Slott
Oslo

Statsbesøk til Tyrkia

Det er nå offentlig kjent at statsbesøket til Tyrkia fra 5. – 7. November d.å. under ledelse av Deres Majesteter og næringsministeren i den norske regjering er planlagt gjennomført.

Norsk PEN, den norske avdelingen i verdens største ytringsfrihetsorganisasjon, PEN International, er kritisk til et slikt besøk slik situasjonen i Tyrkia er nå.

Det er dokumentert at landet leder an i brudd på menneskerettigheter ved sine mange arrestasjoner og overgrep mot journalister, forfattere og kritikere av dagens regjering og dens politikk. Demonstrasjonene i Gezi-parken og på Taksimplassen i sommer er kun et av mange uttrykk for den frykt som store deler av befolkningen preges av.

Norsk PEN har fulgt tyrkisk ytringsfrihetspolitikk nøye i mer enn tjue år. Vi har besøkt fengslede forfattere, forleggere og akademikere som er tildelt absurd lange straffer for publisering av regimekritiske skrifter, senest i august i år. Vi har bevitnet minst hundre rettssaker mot regimekritikere, og vi har deltatt i PEN Internationals delegasjoner og konferanser i landet til forsvar for våre kollegaer.

Vår forhåpning er at Deres Majesteters besøk blir utsatt på ubestemt tid, med den kritikkverdige menneskerettighetssituasjonen som begrunnelse.

Vi tror det blir vanskelig for et kongelig statsbesøk sammen med næringslivet å ta opp den foruroligende situasjonen for ytringsfriheten og det massive sensurtrykket (som de senere år har inntatt nye høyder) med vertskapet på en konstruktiv og klar måte. Tyrkia befinner seg i dag på bunnen av skalaen når det gjelder denne vitale rettigheten, i selskap med nasjoner intet demokrati bør la seg sammenlikne med. Det er grunn til å tro at nettopp symbolverdien ved et kongelig besøk vil kunne misbrukes politisk i utakt med norske demokratiske verdier.

Vi kjenner det sammensatte politiske landskapet Tyrkias styresmakter manøvrerer i, og som det ligger utenfor PENs mandat å kommentere ytterligere. Men når det gjelder massearrestasjonene, rettsikkerhet generelt og rettsikkerheten for ytringsfrihetens fremste forkjempere spesielt, advarer vi mot de konsekvensene besøket kan få i form av styrket legitimitet for regimet og en tilsvarende svekket situasjon for alle som kjemper for ytringsfrihet og fengslede skribenter..

 

For Norsk Pens styre
Vennlig hilsen,

William Nygaard
Styreleder

Elisabeth Eide/s.
Nestleder

Kopi

Det kongelige Utenriksdepartement
Det kongelige Næringsdepartement
Høyreleder Erna Solberg
Tyrkiske ambassade i Norge
Norske ambassade i Tyrkia