23. november: Den internasjonale dagen mot straffefrihet

Hva er straffefrihet?

Når en person opptrer med straffefrihet, betyr det at handlingen ikke får konsekvenser. Trusler, trakassering, angrep og drap forblir ustraffet.

I de siste 10 årene er mer enn 500 journalister blitt drept. Drap er den ultimate formen for sensur, og media er utvilsomt i ytringsfrihetens frontlinje.  Når journalister er blitt drept går morderne fri i 9 av 10 tilfeller.

Utallige andre borgere, kunstnere, bloggere, musikere og journalister er blitt trakassert, truet, torturert, skremt, fengslet for å utøve sine grunnleggende menneskerett – å uttrykke seg fritt. De fleste forbrytelser mot ytringsfriheten forblir ustraffet.

En kultur av straffefrihet

Hva mener vi med «en kultur av straffefrihet»?

En kultur av straffefrihet foreligger når de som nekter andre retten til ytringsfrihet, gjør det vel vitende om at det er usannsynlig at de vil bli holdt ansvarlige for sine handlinger .

En kultur av straffefrihet skaper et klima av usikkerhet for dem som praktiserer sin rett til ytringsfrihet.  Dette fører til et klima der folk er redd for å si sin mening og der all kritikk blir stanset. Der de «vanskelige» spørsmålene ikke blir stillt. Der makthavere ikke blir utfordret. Resultatet er en verden der ytringsfriheten forstummer.

Følg kampanjen dag for dag

Du kan følge den internasjonale kampanjen mot straffefrihet på denne lenken:https://daytoendimpunity.org/take_action/?day=05

Her kan du støtte ulike opprop mot straffefrihet hver dag fram til og med 23. november.

Denne kampanjen er organisert og drives av IFEX – International Freedom of Expression eXchange, basert i Toronto, Canada.  Norsk PEN er medlem av IFEX.