Bare dialog og ytringsfrihet kan hindre ny deling av Europa

PRESSEMELDING

Bare dialog og ytringsfrihet kan hindre ny deling av Europa

Med stigende uro har Norsk PEN sett hvordan myndighetene i Russland gjennom lengre tid har hausset opp nasjonalismen i landet. Hensynet til «tradisjonelle russiske verdier» styrer i stigende grad så vel kulturpolitikken generelt som mediepolitikken spesielt. Mediene er i løpet av de siste månedene blitt stadig mer ensrettet, forlag tør ikke utgi bøker av frykt for å «propagandere for ekstremisme», som det uklart heter i lovteksten. Uavhengige bloggere trues av nye lover, nett-tv stenges. Slik svekkes den offentlige samtalen, som er så nødvendig i et moderne samfunn. Alternative stemmer forstummer og folkemeningen styres i én retning.

Når den nasjonalistiske retorikken kombineres med militærøvelser og annektering av et annet lands territorium står vi overfor en situasjon som lett kan komme ut av kontroll. Det som begynner med sensur og knebling av stemmer, ender med våpenbruk.

Men samtidig ser vi hvordan Vesten med USA i spissen bidrar til å hisse opp stemningen. Ukraina ligger nå en gang mellom Russland og Vesten. For at landet skal utvikle seg i demokratisk retning, er det avhengig av gode naboforhold til begge sider. Hverken russiske militærøvelser ved grensen eller NATO-styrker i nabolandene stimulerer til det. Bare ved politisk og økonomisk å bli det som landet faktisk er geografisk: en bro mellom Russland og Vesten, kan Ukrainas fremtid sikres. En motsatt utvikling vil ikke bare skade Russlands interesser, men på lengre sikt også Vestens.

Den spente situasjonen krever kløkt og tilbakeholdenhet fra begge parter. Situasjonen i Ukraina er et felles ansvar. Vi vil oppfordre til dialog og kommunikasjon, ikke våpenbruk eller retoriske svingslag. Det krever ytringsfrihet og respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Bare en transparent situasjon kan garantere fred og sikkerhet.

 

Ytterligere informasjon og kommentarer
William Nygaard – 908 92 601
Peter Normann Waage – 920 95 965