Uverdig behandling av afghansk tolk – sendt ut av Norge i natt

Norske myndigheter gjemmer seg bak formaliteter i stedet for å ta ansvar for den afghanske tolken Faizullah Muradi. Dette til tross for at sentrale politikere har understreket Norges spesielle ansvar for dem som har arbeidet for norske styrker i Afghanistan og derfor har et beskyttelsesbehov.

Norsk PEN oppfordrer justisminister Anders Anundsen om å bruke sin mulighet til å gripe inn og vise at norske myndigheter holder ord.

– Det er i saker som denne vi skal prøves på om vi virkelig tar ansvar for mennesker som har satt sitt eget liv i fare gjennom å bistå norske styrker med helt nødvendige tolkebistand, sier PENs leder, William Nygaard.

Han viser til hvordan mange bilder dokumenterer tolken Faizullah Muradi side om side med norske soldater, tungt bevæpnet og iført norsk uniform. Muradi fikk våpenopplæring og deltok i kamp. Flere av hans tidligere soldat-kolleger har skriftlig dokumentert hvilken viktig jobb han gjorde for de norske styrkene,noe som har fått Taliban til å stemple ham som forræder.

Muradi mottok drapstrusler og trusler om kidnapping av familiemedlemmer, dersom han ikke ga Taliban opplysninger om hvilke oppdrag han deltok i for de norske styrkene.  Under flukten til Norge ble han holdt igjen av italiensk politi. Muradi ble nektet å forlate landet før han hadde vitnet mot menneskesmuglerne som hadde hjulpet ham inn i Europa via Italia. Rettsprosessen mot smuglerne tok to år.

Da han endelig kommer til Norge, velger norske myndigheter å se fullstendig bort fra årsaken til at Muradi ble utsatt for trusler.

Utlendingsmyndighetene velger å møte en som har bidratt til å trygge norske soldaters oppdrag med en rent formalistisk avvisning. Det avgjørende er ikke at Muradi kan trenge beskyttelse på grunn av sin innsats for norske styrker. Det avgjørende er blitt at hans fluktrute til Norge gikk gjennom Italia, og at han der ble registrert som asylsøker og holdt tilbake av italiensk politi. Norske myndigheter velger å gjemme seg bak Dublin-forordningen, som sier at det europeiske land en asylsøker først er registrert i, er ansvarlig for å behandle hans sak.

Men det var ikke for italienske styrker Faizullah Muradi har satt egen sikkerhet i fare. Det var for norske styrker han tjenestegjorde, og det var for den norske innsatsen hans jobb var avgjørende. Pål Lønseth, tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet i Justisdepartementet, understreket i fjor vinter det spesielle ansvar Norge har for dem som har arbeidet for norske styrker i Afghanistan, og dermed pådratt seg et beskyttelsesbehov.

Frp-politiker og medlem av Justiskomiteen på Stortinget, Jan Arild Ellingsen, understreket også det særlige ansvaret Norge har for tolker som har bistått norske styrker. Ellingsens klare oppfordring til Justisdepartementet for et drøyt år siden, var å være rundhåndet med tanke på den risiko tolkene har tatt på vegne av det norske oppdraget i Afghanistan.

Norsk PEN mener Anundsen nå må følge sin partifelles oppfordring og se forbi formalisme. Ivaretakelsen av afghanske tolker dreier seg ikke om forordningstolkning og formaljuss, men om hvorvidt norske myndigheter står ved sitt ord til mennesker som  har risikert livet  for å bistå norske soldater. Da er det minste Norge kan gjøre, å gi Muradis søknad om beskyttelse en reell behandling  her i landet.

Oslo 23.05.14