Edward Snowden får alternativ Nobelpris

Edward Snowden er en amerikansk datateknolog, og tidligere medarbeider i CIA og NSA. Da han avdekket hemmeligstemplet bevis på at den amerikanske regjeringen, i motsetning til offentlige uttalelser, opererte med et hemmelighet globalt system av masseovervåking som er i strid med menneskerettighetsstandarder og folkeretten, avslørte han det til pressen, en handling som førte til at han nå blir rettsforfulgt av myndighetene i sitt hjemland. Hans handlinger har ført til en intens global debatt om personvern og overvåking. De har også ført til historiske avgjørelser om personvern og til endringer i politikk og teknologi.  Les mer om prisen og øvrige prismottagere direkte på hjemmesiden til The Right Livelihood Award