Norsk PEN og Handke-debatten

Dagbladet skriver 10/10 at «den norske delen av verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon fordømte tildelinga» av Ibsen-prisen til forfatteren Peter Handke. Dette er feil. Norsk PEN har ikke på noe tidspunkt fordømt pristildelingen. PEN har heller ikke foreslått eller forsvart forslag som vil begrense Peter Handkes ytringsfrihet. Dette ble også presisert fra Norsk PENs hold under det mye omtalte debattmøtet på Litteraturhuset. Norsk PEN ønsket et arrangement der prisen kunne diskuteres, i ytringsfrihetens ånd, med prisforsvarere til stede. Det fikk vi dessverre ikke. I debatten som fulgte har styreleder William Nygaard, som uttalte seg på egne vegne, sterkt beklaget uheldige uttalelser. Nygaard understreker at kritikken var rettet mot Handkes politiske engasjement i Balkan-krigen, noe Nygaard etter eget skjønn fant utilstrekkelig forankret. Kritikken gikk ikke på Handke som forfatter og kunstner.

PEN-styret valgte å delta i debatten om prisen, fordi vi ser det som viktig å ta opp hvilket politisk medansvar enhver ytrer har for innhold i egne ytringer, men ser i ettertid at invitasjonsbrevet var ensidig og uheldig (VG, debatt 09.10.14). PEN har aldri ønsket å angripe Handkes rett til å si og skrive det han sier og skriver. Tvert imot er vårt arbeid basert på et forsvar for ytringer, uavhengig av om de provoserer. PEN-styret beklager at et ønske om å delta i en debatt om innholdet i en forfatters ulike ytringer og politiske markeringer nå framstilles som at PEN ønsker å begrense Handkes rett til å ytre seg og som at PEN fordømmer tildelingen av Ibsen-prisen til Peter Handke. Det har styret i Norsk PEN aldri gjort eller ment.

Oslo, 10. oktober 2014

Styret i Norsk PEN