Ny antologi skrevet av fribyforfattere i Norge

instruksiåskrive«Instruks i å skrive horedikt» er en antologi med tekster og karikaturtegninger av fribyforfattere i Norge. Antologien er tospråklig – norsk og engelsk. For tredje gang har den internasjonale ytringsfrihetsorgansasjonen PENs norske avdeling tatt initiativ til en slik antologi, og for andre gang skjer utgivelsen i samarbeid med Communicatio forlag.

«Instruks i å skrive horedikt» inneholder bidrag fra tolv fribyforfattere, én av dem er en inter-nasjonalt anerkjent karikaturtegner. Redaktører for antologien er iranske Soudabeh Alishahi, som var den første fribyforfatter i Oslo, og Asbjørn Øverås, til daglig redaktør for oversatt litteratur i Aschehoug forlag. Begge redaktører er styremedlemmer i Norsk PEN.

Antologien inneholder både poesi og prosa. Tekstene avspeiler gjerne en annen virkelighet, mer voldsom, farlig, men alminnelig i en global sammenheng, enn den norske samtidsforfattere gjerne belyser, formet innenfor et trygt velferdssamfunn som flesteparten av dem er. Fribyforfatterne representerer også andre fortellerkulturer, litterære formspråk og og retoriske grep enn hva man tradisjonelt er vant med i norsk litteratur.

De bringer kort og godt verden til norske lesere, og er viktige bidrag til en flerkulturell norsk samtidslitteratur.