11. desember: Fra jødeparagraf til deportasjon

INVITASJON – PRESSEMELDING
Fra «jødeparagraf» til deportasjon

Velkommen til foredrags- og debattmøte på Litteraturhuset i Oslo, torsdag 11. desember kl. 19.00-20.30

Hvordan kunne eidsvollsmennene inkludere en paragraf i Grunnloven som nektet jøder adgang til Norge?  Og kan deportasjonen av norske jøder under annen verdenskrig sees på som en konsekvens av de holdningene som rådet 130 år tidligere.  På kveldens foredrags- og debattmøte skal vi forsøke å trekke noen linjer fra Håkon Harkets bok Paragrafen: Eidsvoll 1814 til Marte Michelets nylig prisbelønte bok Den største forbrytelsen – Ofre og gjerningsmenn i det norske holocaust.  Forfatterne vil selv presentere sine synspunkt gjennom korte foredrag som etterfølges av en debatt.

Med
Marte Michelet
Håkon Harket

Møte- og debattleder
Guri Hjeltnes

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte

Håkon Harket er idéhistoriker, skribent og forlegger. Han er daglig leder i Forlaget Press AS.
Harket innså i 2005, da han var medforfatter av en bok om antisemittismens historie, at bakgrunnen for at Grunnloven fikk den såkalte jødeparagrafen, som er omtalt som «skampletten» fra 1814, ikke var dokumentert i norsk historie.  Tidligere i år utga han boken Paragrafen: Eidsvoll 1814, der han drøfter hvordan den norske grunnloven, som fremstod som utpreget liberal da den ble skrevet, kunne inkludere en paragraf som utelukket jøder fra adgang til landet.

Marte Michelet er journalist, kommentator og forfatter. Michelet jobbet i Dagbladet fra 2006 til 2014, fra januar 2009 som debatt- og kronikkansvarlig. Som kommentator har hun skrevet mye om feminisme, innvandring, integrering og asylpolitikk, og vært en skarp kritiker av anti-muslimske strømninger og den kontrajihadistiske bevegelsen. Høsten 2014 ga hun ut boka Den største forbrytelsen – Ofre og gjerningsmenn i det norske holocaust.   Boken tar for seg jødeutryddelsen i Norge under andre verdenskrig, og er blitt hyllet av en rekke anmeldere.  Tidligere i høst mottok Michelet Brageprisen for boken.

Guri Hjeltnes er historiker og journalist, og direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Fra 2004 var hun professor ved Institutt for kommunikasjon ved Handelshøyskolen BI.  Hjeltnes har bl. a. vært involvert i utviklingen av BIs journalistutdanningsprogram, bachelor i medieutvikling og journalistikk.