Støtte til PEN Myanmar

Samfunnsviterne støtter PEN Myanmar
Samfunnsviternes har gjennom arbeidet med internasjonal solidaritet knyttet kontakt med Norsk PEN. Via samarbeidet har Samfunnsviterne valgt ut et prosjekt i PEN Myanmar som innvilges en støtte på kr 50 000.

PEN Myanmar ble etablert i september 2013. Senteret jobber for å beskytte og fremme ytringsfrihet i Myanmar, formidle litteratur og kultur for ulike samfunnsgrupper i landet, samt være en formidler av litteratur inn i skolene og utdanningsinstitusjonene.

Det har blitt gjennomført en rekke demokratiske reformer i Myanmar som trådte i kraft med presidenten Thein Sein og hans regjering i mars 2011. Forfattere i Myanmar har lenge vært strengt sensurert og er preget av dette.  De har liten erfaring med å leve i et land med ytringsfrihet og det dette medfører for formidling av landets litteratur og kultur.

PEN Myanmar jobber blant annet med å skolere forfattere, informere om internasjonal litteratur og kreativ skriving, arrangerer workshops og paneldebatter. Målet for senterets arbeid er blant annet å heve kvaliteten på den burmesiske litteraturen, samt å fremme leselyst blant befolkningen.

Samfunnsviternes støtte går til en rekke tiltak og aktiviteter innenfor prosjektet «Litterature for everyone», som er planlagt for 2015. Dette innebærer blant annet paneldebatter, lesegrupper, distribusjon av litteratur til skolene og i det offentlige rom.

«Norsk PEN er meget fornøyd med at Samfunnsviterne støtter et viktig prosjekt i Myanmar.  Landet er i en kritisk overgangsfase mellom diktatur og et gryende demokrati der nye litterære institusjoner må bygges.  Norsk PEN har bidratt til opprettelsen av PEN Myanmar som gjør et viktig og grunnleggende arbeid innenfor det litterære felt, noe som i framtiden også vil kunne bidra positivt til den offentlige debatt.  Vi ser fram til et videre samarbeid med Samfunnsviterne i Myanmar», sier generalsekretær Carl Morten Iversen i Norsk PEN.