Norsk PEN søker ny fribykoordinator

Koordinator for det norske nettverket av fribyer

 Norge har i dag 14 fribyer for forfulgte forfattere, en ordning som har eksistert siden 1996.  Forfulgte skribenter (forfattere og journalister), avistegnere og bloggere kan søke opphold i en friby der en kommunal koordinator blir vedkommendes hovedkontakt.

Norsk PEN er, sammen med fribynettverket ICORN, en av mange aktører i det norske fribymiljøet.  Det er bl.a. Norsk PEN som formellt søker UDI om opphold for forfattere som kvalifiserer for ordningen.

For å koordinere arbeidet i fribyene, veilede koordinatorene og bidra til at forfatterne kan utøve sitt yrke i Norge, søker vi en medarbeider.  Stillingen er en service-stilling som skal betjene både forfattere og fribykoordinatorene og vil arbeide tett sammen med ICORN, basert i Stavanger, norske kommuner, Utenriksdepartementet, Norsk PEN og internasjonale aktører.  En detaljert stillingsinstruks foreligger.

Vi søker en person med høyere utdanning, interesse for litteratur- og ytringsfrihetsspørsmål og kjennskap til offentlig – kommunal og statlig – forvaltning.  Det legges vekt på gode sosiale og kommunikasjonsmessige egenskaper. God beherskelse av engelsk, muntlig og skriftlig, forventes.

Stillingen vil rapportere til Norsk PENs generalsekretær. Arbeidsplass vil bli på Litteraturhuset i Oslo.  Reisevirksomhet må påregnes.

Søknad med CV og relevante vitnemål sendes Norsk PEN, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo, eller til pen@norskpen.no innen 15.01 2015.  For nærmere informasjon om stillingen, kontakt generalsekretær Carl Morten Iversen (926 88 023) eller fribykoordinator Hege Newth Nouri (930 02 262).