Ingeborg Kværne ansatt som ny fribykoordinator

Ingeborg Kværne ny nasjonal fribykoordinator i Norsk PEN


Norsk PEN har ansatt Ingeborg Kværne i stillingen som fribykoordinator i Norsk PEN etter Hege Newth Nouri, som overtar stillingen som generalsekretær 4. mai.

Ingeborg Kværne er cand. philol fra UiO med hovedfag musikkvitenskap.  Som en del av utdannelsen gjennomførte hun også studier i antropologi og sosiologi ved Victoria University of Wellington, New Zealand.  Hun kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Norsk kulturråd, en arbeidsplass hun har hatt siden 2004.

Kværne har bred kjennskap til det litterære landskapet herunder bokbransjen, arrangører (festivaler, bibliotek osv), skribentorganisasjoner, formidlingsorganisasjoner og mulige støttespillere. Hun har kjennskap til embetsverk og byråkrati, støtteordninger og overordnede spørsmål i samfunnet relatert til ytringsfrihet og Norsk PENs arbeidsfelt. Gjennom arbeid med nyankomne flyktninger og asylsøkere har hun erfaring med mennesker som har vært gjennom store lidelser og traumer. Fra et aktivt engasjement for Amnesty har hun inngående kjennskap til menneskerettighetsbrudd verden over.

Kværne ble innstilt som nr. 1 blant 97 søkere til stillingen.  Hun tiltrer 4. mai.

Norsk PENs styre og administrasjon ønsker Ingeborg Kværne hjertlig velkommen som ny medarbeider.

Oslo, 24. februar 2015