Utilbørlig rassia

ulrik980PSTs rassia og beslag i upublisert materiale fra dokumentarfilmskaperen Ulrik Imtiaz Rolfsen er utilbørlig og en trussel mot ytringsfriheten og filmskaperes frihet. Virke Produsentforeningen har reist spørsmål til Justisminister Anundsen om dette innebærer en ny og endret praksis fra norske myndigheters side.

Kildevern er en forutsetning for journalistisk og dokumentaristisk virksomhet. Norsk PEN kan ikke se at dokumentarfilmskapere og journalister skal behandles forskjellig, slik myndighetene har antydet. Beslaget og rassiaen vi nå har vært vitne til innvarsler en udemokratisk praksis. Norsk PEN ser med  stor bekymring på hvordan slike hendelser kan underminere tillitsforholdet mellom myndighetene og borgerne, ikke minst alle de som er avhengige av ytringsfrihet og kreativitet for å utøve sin profesjon.

Norsk PEN støtter dokumentaristers rett til kildevern på lik linje med journalister og ber Justismyndighetene forklare om det inntrufne er et uttrykk for endret praksis.

Kontaktpersoner:
William Nygaard, leder Norsk PEN, tlf: 908 92 601
Hege Newth Nouri, generalsekretær Norsk PEN, tlf: 930 02 262