Arifur Rahmans appell til støtte for Raif Badawi

Arifur Rahman - Bangladesh Foto: Fillip-André Baaroy
Arifur Rahman – Bangladesh Foto: Fillip-André Baaroy

Fredag 25. september holdt tidligere fribyforfatter i Drøbak, tegneren Arifur Rahman, appell foran den saudiarabiske ambassaden til støtte for bloggeren Raif Badawi og alle andre som er fratatt sin ytringsfrihet.

Mitt navn er Arifur Rahman, og jeg er avistegner fra Bangladesh. I 2007 jeg ble arrestert og torturert og satt fengslet i 6 måneder og 2 dager for en av min tegninger. Etter dette kunne jeg ikke lenger ytre meg fritt i Bangladesh uten å frykte alvorlige represalier, og jeg måtte derfor flykte fra landet mitt. Gjennom fribyordningen fikk jeg komme til Drøbak, slik at jeg nå kan fortsette mitt arbeid som tegner.

Men, i dag står jeg her med et krav. Det er at Raif Badawi og alle andre mennesker som blir forfulgt på grunn av sine ytringer må få tilbake sin frihet. Saudi Arabia – dere sier at dere handler i rettferdighetens navn, men det dere gjør mot Raif Badawi og de andre samvittighetsfangene er både urettferdig, fullstendig galt og brutalt. Jeg krever at dere løslater Raif Badawi og alle samvittighetsfanger betingelsesløst! Blogging er ikke en forbrytelse. Alle mennesker må kunne ytre seg fritt, det er det som gjør oss at vi kan sammen jobbe for en bedre verden.

I Bangladesh blir bloggere brutalt myrdet av religiøse fundamentalister. I Saudi Arabia blir bloggeren Raif Badawi brutalt straffet av et fundamentalistisk regime. Sammen må vi jobbe for at mennesker i alle land skal kunne ytre seg fritt. Vi må be norske myndigheter kreve av både Bangladesh og Saudi Arabia at innbyggerne i landene får delta i samfunnsdebatt uten å måtte frykte for sine liv. Jeg vet av egen erfaring hva knebling at ytringsfriheten innebærer. Jeg bruker nå min stemme og egen ytringsfrihet til å kreve at saudiarabiske myndigheter slipper Raif Badawi fri!