Opptak fra seminaret «Hvem beskytter varslerne i helsevesenet?

Overlege Even Reinertsen
Overlege Even Reinertsen

Opptak fra seminaret kan du se her.

Hvem beskytter varslerne i helsevesenet?

Litteraturhuset – Nedjma, torsdag 11. februar kl 18.00

Seminaret tar opp fryktkultur, ledelsesproblemer og helsepersonell som varsler om helseskadelige nedskjæringer i helsesektoren. Vi har invitert varslere, fagfolk, profesjonsorganisasjoner, politikere og representanter for helsemyndighetene for å ta denne viktige debatten som blant annet er satt på dagsorden i media.

Møtet vil belyse tematikken og se nærmere på varslere innen helseforetak generelt – deres plikter og rettigheter – gjennom en kort innledning og en paneldebatt.

PROGRAM

Innledning
Even Reinertsen, lege ved Sykehus Innlandet

Kommentarer og paneldebatt:
Eli Berg, lege og forfatter av boka HOLD MUNN ELLER GÅ! Makt og avmakt i helsevesenet
Christian Grimsgaard, styremedlem i Den Norske Legeforening
Anne Kjersti Befring, jurist og stipendiat ved Institutt for offentlig rett
Ola Didrik Saugstad, lege og professor i barnesykdommer
Karin Andersen, Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité for SV

Møteleder:
Journalist og forfatter Christian Borch

Møtet arrangeres i samarbeid med Helsetjenesteaksjonen.